Nytt

En kristen kvinne i Malaysia tapte sin lange kamp for å få konverteringen fra islam offisielt godkjent. Lina Joy har arbeidet i seks år for å få ordet «islam» fjernet fra identitetskortet sitt, men en domstol bestemte i dag at en slik avgjørelse må tas av muslimske sharia-domstoler.

Saken har prinsipiell betydning i det multireligiøse Malaysia fordi den avgjør om sivile domstoler skal har presedens over sharia-domstoler i saker som angår islam. I henhold til islam er konvertering til andre religioner en dødssynd.

Dagens dom kan føre til økt polarisering mellom ikke-muslimer som mener at deres grunnlovsfestede rett til religionsfrihet blir undergravet, og muslimer som hevder at sivile domstoler ikke skal ha presedens i religiøse saker.

– Man kan ikke bare uten videre skifte fra en religion til en annen, sa dommeren Ahmad Fairuz Sheikh Abdul da han leste opp kjennelsen om at sivile domstoler ikke har jurisdiksjon, og at saken må avgjøres av landets islamske domstoler.

To av de tre dommerne stemte mot Joy, mens den tredje, Richard Malanjum, den eneste ikke-muslimen, mente at det offentlige kontoret som utsteder id-kort, burde ha etterkommet Joys ønske om å fjerne ordet islam.

Utenfor rettsbygningen ventet rundt 200 unge muslimer, som hilste kjennelsen med høye rop om at «Allah er stor». Kristne og ikke-muslimske politikere var derimot skuffet over dommen.

– Dette kaster en lang skygge over borgerrettighetene og malaysiernes grunnlovsfestede rettigheter, sa opposisjonspolitikeren Lim Kit Siang.

Sharia-domstolene i Malaysia tillater vanligvis ikke muslimer å konvertere. Dersom man ønsker å konvertere fra islam blir man sendt til rådgiving, og kommer man ikke på bedre tanker blir man bøtelagt.

Praktisk sett ender konvertitter fra islam opp i ingenmannsland, der de ikke får lov til å registrere sin nye religiøse tro. De får heller ikke tillatelse til å gifte seg med ikke-muslimer:

Lina Joy (43) ble oppdratt som muslim, men konverterte da hun var 26. Hun kan ikke gifte seg med sin kristne kjæreste så lenge hun er muslim på id-kortet.

På samme måte som Indonesia, praktiserer Malaysia en moderat form for islam.

Men bare vel halvparten av befolkningen er muslimer, mens de fleste av de øvrige er buddhister og hinduister som følge av store innvandringsbølger av kinesere og indere i de siste århundrene.

Aftenposten: Kristen konvertitt tapte prinsippsak i Malaysia