Kommentar

De fleste nordmenn har et forhold til den kristne tro, og kjenner dens indre sannheter. Derfor kan ikke kirkens menn fortolke budskapet etter eget forgodtbefinnende. Kontrollen sitter i menneskenes hjerter.

Men det skulle man ikke tro når man hører dagens prester og biskoper. Den vamle, politiserte kristendommen gjør Jesus til et medlem av Sosialistisk Venstreparti. Politisk er det der en mann som biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Per Oskar Kjølaas, hører hjemme. Men hvis man ikke ser forskjell på kirken og et politisk parti, er man ille ute. Det kan virke som om tanken ikke streifer Kjølaas.

Han holdt sist søndag årstale. Kjølaas var skremt over reaksjonene på ønsket om å bygge en stormoské i Tromsø for penger fra Saudi-Arabia.

– Det er klart at muslimene i Tromsø har rett til å bygge sine gudshus akkurat som andre tros- og livssynssamfunn.

Han har også tidligere talt varmt for å inkludere byens muslimer, og har måttet tåle kraftige ytringer rettet mot seg selv i etterkant.

– Jeg har blitt beskyldt for å gå Satans ærender, sier han til iTromsø.

– Nå må denne debatten roes ned, ber biskopen.

Spørsnålet er om biskopen med sine uttalelser bidrar til å roe situasjonen ned. Det kan virke som om han ikke vil forstå eller ta inn over seg hvorfor folk reagerer. Nordlys kunne i oktober fortelle at Alnor-menigheten er stiftet av et par med terrorforbindelse: Andrew Ibrahim Wenham og hans norske kone, Sandra Maryam Moe. Da han bodde i Australia kalte Wenham seg Abu Ishmael. Han var medlem av terrororganisasjonen Jemaah Islamiyah, som er Al Qaidas forlengede arm i Sørøst-Asia.

Organisasjonens australske celler ble rullet opp, før de rakk å utføre planlagt flyterror. Men under rettssaken fortalte en annen konvertitt, Jack Roche, detaljert om treningsleire på Mindanao og samtaler med Khalid Sheikh Muhammed. Wenham var selv på treningsleir på Mindanao og møtte terrorsjefen for Sørøst-Asia, Hambali.

At det ikke ble bevist at Wenham deltok i aksjoner, er av mindre betydning. Å ha Al Qaida-ledelsen som omgangskrets holder. Wenham var ikke del av rettssaken. Paret hadde forlatt Australia. De dro til Jemen.

I 2000 dukket de opp i Tromsø, og grunnla Alnor-moskeen. Saudi-arabiske penger ønsket å bygge en moske som kunne overskygge Tromsø-katedralen. Pengene kom altså ikke bare fra landet som er den største finansier av terror i verden, de skulle gå til et par med terror-tilknytning.

Det var dette befolkningen reagerte på. Men biskop Kjølaas mener det er reaksjonene som er kritikkverdige.

Opplysningene i Nordlys om Wenhams bakgrunn var rystende: De kom frem under rettssaken mot en annen konvertitt, Jack Roche

Jack Roche blir arrestert av australsk politi i november 2002, før noen av terrorplanene er blitt satt ut i livet. Under rettsaken i mai 2004 legger Roche til slutt alle kort på bordet, tilstår og samarbeider fullt ut med de australske politimyndighetene. En av opplysningene han gir politiet, er at ledelsen i terrornettverket han har involvert seg i, har ønsket at Wenham skulle komme til Afghanistan for å få terrortrening. Roche blir i juni 2004 dømt til ni års fengsel for terrorplanlegging.

Australieren Andrew Ibrahim Wenham og hans norske kone Sandra Maryam Moe stiftet Alnor-moskén. I Australia hadde Wenham navnet Abu Ishmail. Han var medlem av terororganisasjonen Jemaah Islamiyah

Andrew Ibrahim Wenham og hans norske kone, Tromsø-kvinnen Sandra Maryam Moe, var ikke en del av denne rettsaken. De hadde dratt fra Australia. Til Jemen.

Senere i år 2000 flyttet de to til Tromsø. Her startet de i 2005 det muslimske trossamfunnet og moskeen Alnor. Wenhams kone Sandra er daglig leder og Wenham sitter også i ledelsen for Tromsøs mest profilerte moskè og og mest aktive muslimske trossamfunn.

Terrornettverk

Nordlys har pålitelige og uavhengige kilder som hevder at Alnor-lederen Andrew Ibrahim Wenham var medlem av Jemaah Islamiah i Australia og øyensynlig en del av det terrornettverket organisasjonen prøvde å skape. Under rettsaken mot Jack Roche i The District Court i Perth i mai og juni 2004, kom Roche selv i sine forklaringer et par ganger inn på Wenhams medvirkning og rolle.

Hvor er biskopens politiske gangsyn? Han velger å bruke sin stilling til å forsvare Alnor-moskeen. Går det an å være så enfoldig og naiv ni år etter 9/11? Eller er det noe annet enn naivitet? Det spørsmålet vil mange unektelig stille seg.

Mens biskopen øser sin medfølelse og velvilje over terrormistenkte islamister, har han harde ord på lager – mot Israel. Her maner han norske myndigheter og utdannelsesinstitusjoner til kamp, hvis de tør. Biskop Kjølaas tør.

Han vil at det legges press på Israel slik at Mordechai Vananu kan få utreise og benytte invitasjonen til Tromsø Universitet.

– En uverdig og urimelig behandling og et klart brudd på menneskerettighetene, sier Kjølaas, som har tatt opp saken med både utenriksministeren og justisministeren, men ikke fått annen respons enn skuldertrekk.

Biskopen ber Universitetet i byen, Tromsø kommune og bispedømmet om å legge press på norske myndigheter for å få fram et krav om en bedring for Vanunus situasjon.

– Men dessverre er nok ikke Vanunu viktig nok for norske myndigheter til at de våger seg ut i en konflikt med Israel, sier Kjølaas til iTromsø.

Kjølaas avslutter med noen salvelsesfulle ord om verdens fattige. Minst én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Samtidig drikker nordmenn kildevann til 80 kroner literen. Slike billige poeng er det lett å plukke. Kjølaas har lært av Gelius. Folkekirken er blitt arnested for SVs vulgærpopulisme. Kunne han ikke invitert dem til Norge i samme slengen?

http://www.nordlys.no/nyheter/article5348674.ece