I den svenske kirke er dialoglinjen med muslimer sterk. I Nacka skal det nå bygges et felles gudshus for kristne og muslimer. Det skjer etter at man er kommet frem til et felles verdigrunnlag. Biskop Bengt Wadensjö redgjør for prosjektet i en avisartikkel i Svenska Dagbladet.

Men Wadensjös utgreiing skjemmes av en historiefremstilling der muslimer fremstilles som fredsæle og de kristne som aggressorer. Det gjelder også idag, for hvem er det som eksporterer våpen, spør biskopen, det er i hvert fall ikke muslimer, legger han til. Den slags oppfatninger av historie og samtid tyder på en politisk slagside. Hvis fellesskapet skal bygge på konsesjoner vil trolig mange føle seg fremmede. På en måte kan man si at denne type islamofile holdning tar de kristne som gisler for sitt syn.

Selv utgangspunktet for artikkelen er politisk: Sverigedemokratenes fremgang. Det er høyst tvilsomt om kirken er tjent med at kirken så klart tar partipolitisk stilling.

När rädslan för det okända i form av islam nu ger Sverige en profil i nyhetsflödet genom att SD tar plats i riksdagen vill jag lyfta fram en helt annan bild av Sverige. Jimmie Åkesson skrev i Aftonbladet den 20 oktober 2009 att ”Muslimerna är vårt största utländska hot”. I Nacka tror vi inte att invandrare eller muslimer skulle vara ett hot. De är en tillgång. Med kommunalrådet Erik Langby och kyrkoherde Carl Dahlbäck i spetsen har vi sedan flera år arbetat på integration och samlevnad som goda grannar. Resultatet är överraskande.

Sedan ett par år diskuteras nu om Nacka församling i Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling i Nacka samt Muslimernas förening i Fisksätra gemensamt ska bygga ett Guds hus. Folket i Nacka håller på att få en kyrka och en moské som goda grannar under samma tak. Mer än så: en församling i Svenska kyrkan samsas med en romersk-katolsk församling och bygger ett gemensamt kyrkorum.

En modell har tagits fram som visar en moské och en kyrka sida vid sida, förenade av en gemensam foajé. Kyrkorummet ger utrymme för såväl Svenska kyrkans som den romersk-katolska liturgiska traditionen. Moskén blir ett öppet forum för muslimer och islams vänner. Syftet är att i närmiljön göra en gemensam manifestation av samhörighet oavsett tro, kultur och språk. Byggnaden är en kraftfull motvikt mot dem som ser muslimerna eller de romerska katolikerna som främmande och hotfulla element.

Det finns inskränkta människor både i islam och i kristendomen. Muslimska självmordsbombare är lika lite representativa för islam som ultraortodoxa amerikanska kristna fundamentalister är för kristendomen.

Men man kan inte säga att muslimerna är värst. Snarare tvärtom. Muslimer är generellt fridsamma och ärliga. Muslimerna har aldrig exporterat vapen till Västeuropa eller USA. Vi vet vem som exporterar vapen och vart.

Biskopen sier at de kristne og muslimene skal praktisere sin tro hver for seg. Men i det verdigrunnlaget han referer til, heter det at man skal en felles praktisk og ideologisk «samverkan». Det tyder på at man nærmest danner en ny økumenisk menighet med islam som referanseramme.

Man undrer seg over at den katolske kirken kan delta i et slikt prosjekt.

Värdegrunden börjar med att teckna den gemensamma visionen för Guds hus. Ett Guds hus är en yttre manifestation av den gemensamma tron att Gud är En. Därför vill de tre församlingarna samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan i ett gemensamt hus. De vill skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra och genom dialog använda tron på Gud som instrument för att skapa fred.

Vart och ett av samfunden driver sin egen religiösa verksamhet i de egna gudstjänstlokalerna och övriga kulturella och sociala verksamheter i både de egna och de gemensamma lokalerna. Projektet syftar inte till religionsblandning och inte till mission bland varandras medlemmar. Det vill ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas, bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra samt visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället.

Vi bygger ihop kyrka och moské

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂