Helene Sturefelt er prest i Karlskrona stadsförsamling. 4. november hadde hun en artikkel i Blekinge läns tidning, Var inte så naiva om islam. Å si noe slikt rett ut i dagens Sverige er uhørt. Det reageres på en måte som forteller at er man prest i kirken, kan man ikke si noe slikt. Selvsagt er det ytringsfrihet.

Man kan godt si at Sturefelt er en whistleblower: Hun sier noe som alle vet, men ingen får si høyt. Det hun sier går rett til hjertet både på kristendommen og dagens politikk. Sturefelt tar sin tro på alvor. Hun sier: Hvis vi er et kristent samfunn, må vi behandle mennesker likt. Men det skjer ikke med mennesker fra en muslimsk kultur. Hun gir noen eksempler:

Vi har blivit religiösa analfabeter så vi kan inte längre samtala i sakfrågan.
Alla religioner är inte lika. Islam har ett helt annat mål än kristendomen.
Läs Åke Ohlmarks översättning av Koranen till svenska och bilda er en egen uppfattning. Det är en samling regler om hur man ska leva.
Guds straff är överhängande om man gör fel. Den som är otrogen utesluts ur gemen skapen.
Alla andra kallas otrogna och får dödas, SURA 2:

Döda och strid för Allah och er tro. Allah älskar inte dem som överskrider de gränser han har satt. Döda dem var helst ni påträffar dem, förjaga dem…

Detta händer med de muslimer som konverterar till kristendomen. Låt mig ta ett exempel:
Afet Queribova från Baku, Azerbadjan, ville inte längre tillhöra islam på grund av terrorismen och att de dödade i Guds namn (Allah på arabiska).
Hon lärde känna en kristen kvinna som berättade om Guds kärlek genom Jesus Kristus för henne.

Hon började själv läsa Bibeln och döptes efter en tid.
Detta var i juli 2007.
Då började förföljelserna. En kort tid senare dödades hennes man, halsen avskuren och lemlästad, av poliserna, som är muslimer och lever rättroget efter Koranen.
Hon lyckades fly med sina barn till Sverige och hotas nu med utvisning.
Migrationsverket tror inte att hotbilden är så farlig…

Här är samma okunnighet och aningslöshet som i debatten för övrigt.
Vi lever fortfarande i ett kristet Sverige där vi anser att alla människor är lika värda – men det är ingen självklarhet.
Vi lever också i tron att religionsfrihet är det samma som att man får tycka vad man vill. Men så är det inte.

Dette går rett til kjernen i integreringsdebatten: Hvilken lov er det som gjelder i Sverige? Selvsagt er det svensk lov, svarer politikerne. Men i praksis? Det farlige er at det svenske UDI heller ikke vil vite hvordan det henger sammen. De får felles interesser med de intolerante i å opprettholde en fasade som sier at alt er OK.

Først ryker rettighetene til dissidentene fra muslimske kulturer, så er det svenskenes tur. Egentlig har de felles interesser. Det er det presten Sturefelt sier, og det får hun ikke lov til.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂