En egyptisk asylsøker nektet å godta den advokaten som Migrationsverket (tilsvarende UDI) oppnevnte for ham, fordi hun bar slør. Mannen er kristen og har flyktet fra Egypt pga forfølgelse fra muslimer. Han trodde han ikke ville få en fair behandling og ba om en ny advokat. Migrationsverket avslo.

Han anket til nemda, den avslo også. Han anket til domstolen (tilsvarende UNE). Nytt avslag. Først da han anket til den høyeste domstolen på asylområdet, fikk han endelig medhold.

Da skulle alt være vel?

Nei, den kvinnelige advokaten føler seg krenket og firmaet hvor hun er ansatt varsler sak og erstatningssøksmål. Hvordan skal det gå hvis klientene kan velge fra advokater pga religion?

En ytterst interessant sak som sier mye om det flerkulturelle Sverige og hvilke problemer man kan vikle seg inn i.

Migrationsöverdomstolen har i en dom entledigat en kvinnlig jurist i slöja från uppdraget som asylbiträde på grund av att hon är muslim.

Juristens arbetsgivare är mycket kritisk till beslutet.

– Det är ren och skär diskriminering. Vi kommer att kräva staten på skadestånd på 100 000 kronor för kränkning, säger Ismo Salmi, vid advokatfirman Salmi & Partners där kvinnan är anställd.

Firman kommer också att begära att Regeringsrätten beslutar om resning i målet.

Migrationsverket utsåg i höstas juristen till biträde åt en egyptisk man som söker asyl i Sverige. Han är kristen och har som asylskäl sagt att han och hans familj förföljts av muslimer i sitt hemland.

När han förstod att det biträde som utsetts åt honom var muslim begärde han att få byta biträde.

Migrationsverket avslog hans begäran med motiveringen att juristens religion inte var tillräckligt skäl för byte. Mannen överklagade till Migrationsdomstolen och framförde att juristen var muslim och bar slöja och att han saknade förtroende för henne. Domstolen kom till samma slutsats som Migrationsverket, och nekade mannen att byta biträde.

Mannen överklagade igen, nu till Migrationsöverdomstolen, och i torsdags kom domen som ger honom rätt att byta biträde.

«Han får anses ha uppgett sådana asylskäl att hans upplevelse av situationen är förståelig.» skriver domstolen i beslutet.

– Det är otroligt att ett sånt här beslut kan fattas av en överrätt i Sverige. Det är otroligt kränkande, säger Ismo Salmi.

– Om det här domslutet får stå fast ser jag en fara för att andra advokatbyråer kommer att tveka att anställa jurister med slöja om det leder till svårighet att få förordnanden från Migrationsverket, säger han.

Staten stäms efter dom om slöja

Juristen heter Cherin Awad. Hun var en av de tre programlederne for det såkalte Halal-TV i SVT høsten 2008. Her gjorde hun seg bemerket da hun nektet å ta Carl Hamilton i hånden under et intervju. Hamilton ble rasende og saken førte til debatt.

Men Awad har også gjort seg bemerket tidligere, bla. uttalte hun i et intervju ønske om at sharia skulle styre samfunnet, og dødsstraff for utroskap var en måte å markere hva som var lov på.

Vem är den ökända muslimen?
Hon pluggade till jurist och blev anställd på advokatfirman Salmi & Partners i januari 2009. Men hon deltog även i den mångfalt anmälda och utskällda SVT-serien Halal-TV hösten 2008, som en av tre misslyckade muslimska «programledare». Inför en intervju med debattören Carl Hamilton sträckte han fram handen. Då hon vägrade skaka hans hand. Islam förbjuder det. Och Hamilton blev rasande över det respektlösa vägrandet. En hel timme ägnades sedan åt detta i SVT Debatt – utan juristen som inte våga komma. Men hon är ännu mera ökänd för sina uttalanden i SVT:s programserie Existens där hon blev intervjuad 2003. Detta drog vi bloggar fram i ljuset och påtalade det olämpliga med att ge henne ett forum på bästa sändningstid i SVT med de åsikterna. Hon kämpade sedan förtvivlat när massmedia plockade upp det, och försökte släta över eller skylla ifrån sig.

Utdrag ur intervjun, hennes del längst ned:

När religionen blir lag

Amina Laval i Nigeria hotades nyligen av stening efter att ha fått ett barn utan att vara gift. I säsongens första Existens får vi följa med till Nigeria och möta några av de kvinnor som kämpade för att hon skulle slippa dödsstraff.

En av dem är Kaltume Umar Nasir, jurist och själv muslim. Hon kämpade mot dödsdomen, eftersom hon ansåg att den var dåligt underbyggd. Men i grunden anser hon att sharia, de muslimska lagarna, ska styra samhället. Dödsstraff är ett rimligt straff för den som är otrogen, menar Kaltume Umar Nasir.

Hon får stöd av svenska NN, som studerar juridik, som ser de stränga straffen i den muslimsk lagen mer som en markering.

– Lagarna visar att otrohet är avskyvärt !

Enligt henne är beviskraven så höga, att straffen i praktiken aldrig kan utdömas. Men om hon måste välja, så går Guds lag alltid före människornas lag. Och straffet för otrohet är döden.»

Hon har även djupt samröre så som medlem i muslimska kommittéer med andra välkända islamister, exempelvis Mahmoud Aldebe, och deras vänner; radikalsocialistiska Jan Hjärpe och Mattias Gardell på olika legala sätt. Juristen har föreläst för poliser i utbildningssyfte, utskickad av Sensus som i sin tur lever nära det muslimska studieförbundet vilken samlar mängder med islamistiska källarmoskéer under sin flagg. Allah känner Allah….

Den entledigade juristen

Cherin Awad, med ursprung i Nordafrika och Syrien. När hon fick anställning på byrån i januari 2009 lät det så här i massmedia:

Hon blir första advokaten i slöja.

Cherin Awad ser ut att bli den första svenska advokat som jobbar i slöja. I måndags började programledaren / debattören / slöjambassadören, Cherin Awad, sin pionjärgärning på en advokatbyrå i Stockholm. Cherin Awad är hittills mest känd för att hon vägrade skaka hand med Carl Hamilton i Halal-tv på SVT. Det tycker hon är synd. För henne som troende muslim är det självklart att inte röra vid personer av motsatt kön.

– Vi har olika sätt att visa varandra respekt, jag lägger höger hand på hjärtat i stället. Jag tänker fortsätta med det och jag tror inte att det blir några problem. De som söker mig är mest intresserade av min juridiska kompetens, säger Awad till TT.

Hon har tagit juristexamen och nu anställs hon som biträdande jurist på en advokatbyrå. Till advokattiteln återstår några år. Helst vill hon ägna sig åt affärsjuridik. Awad har inga farhågor om att bli illa bemött.

– Hittills har jag fått uteslutande positiva reaktioner. Jag tror inte att min religion kommer att begränsa mitt urval av klienter. För mig är det viktigt att visa att muslimska kvinnor också kan och uppmuntra andra att ge sig in på banor de kanske inte tänkt sig, säger hon.

Hennes chef, advokat Ismo Salmi, tycker det är självklart att respektera andra religioners vanor och att det är viktigt att bejaka mångfaldskulturen.

– Hon gör ett bra jobb och värderas enbart utifrån det, säger Salmi.»

fra Politisk Inkorrekt

Vem är den ökända muslimen?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.