Tavle

Når morgendagens historikere før eller senere skal prøve å forstå hvorfor de europeiske velferdsstatene opprettholdt den selvskadende asylsvindelen så lenge, vil de formodentlig finne at offentligheten ofte valgte å se en annen vei idet tegnene på at noe var galt ble overtydelige.

En av de store absurditetene man lever med, er at personer som angivelig har søkt sikkerhet i våre land, selv utgjør et sikkerhetsproblem.

Muslimske asylsøkere har truet kristne sådanne i Norge, i Danmark, i Sverige og i Tyskland.

For Sveriges vedkommende tyder en omfattende reportasje i Expressen på at truslene både er blitt hyppigere og mer alvorlige med tiden.

Allt fler kristna flyktingar rapporterar att de hotas och trakasseras av muslimer på asylboenden. […]

Emmaboda, Mönsterås, Kristinehamn, Jämtland. Från hela landet kommer uppgifter från kristna som säger sig ha utsatts för övergrepp av muslimer på svenska asylboenden.

Avisen har møtt en av dem:

Den kristne flyktingen Khaled från Syrien berättar att en muslimsk landsman hotade att ”skära halsen” av honom. Fallet gick till domstol där den hotfulle mannen dömdes för olaga hot.

Khaled bryter sammen idet han forteller sin historie:

Vi tänker att den som satte rädslan i Khaled borde se honom här. Gömd. Trängd. Ensam. Rädd.

Det er ikke første gang han trues:

Han delar en enrummare i ett litet samhälle i södra Sverige med tre muslimska asylsökande. […]

De har bott ihop i några månader. Han flyttades hit efter att ha blivit hotad på sitt förra asylboende i Boda glasbruk i Småland.

Mønsteret i sakene tyder på at muslimers forfølgelse av kristne i Midtøsten, simpelthen har blitt med «flyktningene» på lasset. Men ingen har oversikt over omfanget av slike trusler, hvilket kan være politisk komfortabelt:
 

Kristnas utsatthet har behandlats på högsta politiska nivå. Riksdagsman Robert Hannah (L) initierade i september förra året en interpellationsdebatt om detta med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).[…]

Morgan Johansson säger att han är medveten om att det finns hot mot kristna, men understryker att det är svårt att bedöma omfattningen eftersom människors tro inte registreras.

– Jag har hört om det. Så ska det inte vara.

Nei, det ska det vel inte. Men sånn er det, altså. Asylboliger for kristne er likevel ikke aktuelt.

For Khaled betyr det at han må drikke øl i smug, og at han vekkes av en nidkjær muslims morgenbønn klokken fem om morgenen.

Han säger att han lät samme rumskamrat plocka bort väggalmanackan. Den innehöll bilder på människor. Människor får inte avbildas enligt islam, sade mannen som i stället satte upp arabiska verser ur Koranen på väggarna.

Hans egen utfoldelse må derimot begrenses:

Khaled säger att han inte vill stöta sig med grannen och han därför inte bär kors eller bilder på Jungfru Maria synligt.

En viss pekepinn om problemets omfang er å finne i politiarkivene man helst ikke snakker så høyt om:

Polismyndigheten registrerade från november förra året till sista januari i år anmälningar på asylboenden med en särskild kod, R291. Av 1 799 anmälningar rörde nästan hälften misshandel, medan 25 procent var hot och ofredanden. Däremot finns ingen sammanställning av hur många fall som rör religiösa hatbrott.

Expressen har også møtt en kristen konvertitt. Truslene mot ham ledsages av en forklaring om at konsekvensene han risikerer, er i tråd med islamsk rett:

En annan syrisk man, som övergått till kristendomen från islam, ska ha fått följande svar från sin muslimske granne när han berättade att han konverterat:

– Då vet du att vi har rätt att döda dig för att du har lämnat islam.

Hvem gir oss asyl fra de muslimske asylsøkerne?

I godhetsbransjen forsøker man å tone ned den religiøse dimensjonen:

George Joseph är med i Sveriges kristna råds (SKR) arbetsgrupp för migrations- och integrationsfrågor och är också ansvarig för liknande frågor inom den katolska biståndsorganisationen Caritas. Han har i sitt arbete besökt ett hundratal flyktingförläggningar.

Han känner till ett femtontal fall där asylsökande uppgett att de trakasserats för att de är kristna. När han undersökt saken på plats säger han sig ofta ha sett andra orsaker till konflikterna.

– Det har egentligen inte med religion att göra. Det har mycket mer att göra med vilken etnisk sida eller part man tillhör.

Inte med religion att göra. Puh, enda godt det, da.

Björn Cedersjö, direktor för området ”ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle” i SKR, är inne på samma linje.

– Vi vill inte blåsa upp det här till en större fråga än vad det är.

Vi roer’n. Ikke stort å se her.

Khaled har erfaringer som peker i en annen retning:

– Jag har sett hur radikala tar över stad efter stad i Syrien.

Når man treffer på kristne fra Midtøsten, er det mange som tilføyer: Og det kommer til å skje her også.

 

Expressen