Nytt

Kawthar Janab sier at det ligger et stort ansvar på Tauheed Islamic Centres når de nå bygger sitt gudshus. Muslimene fikk jo både respekt og statstøtte for å praktisere sin religion. Brobygging er et stikkord for den nye moskéen, det skal bygges bro mellom andre trossamfunn og samfunnsaktører. Grunnstenen ble lagt tirsdag 31.mai.

Det er www.noblad.no som skriver dette.

Multikulturell moské

Brobygging var et gjennomgående stikkord i talene som ble holdt for anledningen. Senteret teller allerede medlemmer fra hele Midtøsten, Pakistan, India, Vietnam, Afrika og Norge, men vil nå også rekke ut til lokalsamfunnet.

Representanter for andre trossamfunn var tilstede da grunnstenen ble lagt. Ledere for disse trossamfunn beklager at de kan for lite om islam, og det blir trukket paralleller til jødenes situasjon i Norge for 90 år siden.

Representanter for sunnimuslimene i World Islamic Centre, Det Mosaiske Trossamfund og Den norske kirke var alle på plass under seremonien.

– Det at vi får denne invitasjonen sender budskapet at dere ønsker å bygge bånd ikke bare til andre trossamfunn, men også til samfunnsaktører for øvrig, sier Silje Sørebø, prest i Holmlia kirke, som måtte innrømme en ting:

– Jeg kan altfor lite om islam, særlig med tanke på at jeg jobber på Holmlia. Det kan denne moskeen behjelpe.

Rabbiner Joav Melchior syntes moskeprosjektet minnet om arbeidet jødene måtte gjøre som nyankomne innvandrere for å bygge synagoge for 90 år siden.

Det blir nok en gang påpekt at mange har feil bilde av islam. Noe av skylden blir lagt på media, men også at muslimer ikke er flinke nok til å tydeligjøre hva de står for. Er det ikke akkurat dette muslimer ofte er flinke til? Streng muslimsk bekledning for kvinner, de nekter å berøre mat som ikke er halal og motstand mot homofile er jo historier som til stadighet dukker opp. Ihvertfall i Groruddalen.

Ifølge en av den fremtidige moskeens to imamer Sheikh Mahmoud Jalloul har brobyggingen også et dypere mål.

– Veldig mange har et feil bilde av islam. Det skyldes media, men mye skyldes også muslimene som ikke har vært flinke nok til å formidle et bilde av hva de egentlig står for, sier Jalloul. Han håper at senteret skal hjelpe til med å endre den trenden.

Den gamle moskeen minnet mye om det vi i dag kaller et universitet: det var et viktig sted for å både fostre og spre kunnskap.

En av islams knopper får lov til å åpne seg helt på Hauketo. Til glede for de fleste etniske-nordmenn i området?

Hvis man leser leserkommentarene under artikkelen http://www.noblad.no/nyheter/grunnstenen-lagt-for-moske-pa-hauketo-1.6275251, så ser det ut til at det er folk på Hauketo som også har gjort sine erfaringer.

(Hauketo grenser til Holmlia og ligger sør-øst i Oslo.)