Arshad Jamil, styremedlem og samfunnskontakt, ICC og MDN. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I en høyst besynderlig reportasje i VG velger journalistene Astri Øverdal og Carina Hunshamar å være mikrofonstativ for nestleder i Islamic Cultural Centre, Arshad Jamil. Bakgrunnen for artikkelen er at Fremskrittspartiet la frem tall fra SSB som viste at innvandrerungdom, spesielt fra muslimske land, er langt mer kriminelle enn resten av ungdommen i Norge.

Slike ubehagelige fakta ville ikke Arshad Jamil ha noe av. Han er tross alt en representant for «religionsdialog».

– Statistikken er misvisende og gir et inntrykk av innvandrerungdommen som ingen kjenner seg igjen i, sier Jamil.

«Kjenner seg igjen i?» Hvorfor må noen «kjenne seg igjen» i kriminalstatistikk? Hvor mange norske menn «kjenner seg igjen» i voldtektsstatistikken? Denne hangen til å identifisere seg med gruppen sin er typisk for parallellsamfunnet vi har fått. De «kjenner seg ikke igjen», så da er faktaene og statistikken feil.

Jamil burde lese Groruddalen.no fra møtet Groruddalstinget hadde med Erna Solberg 6. februar. Fra bildet å dømme er det nesten bare bekymrede nordmenn til stede. «Det har vært en økning på 86 prosent i registrert kriminalitet utført av barn og unge fra 2018 til 2019», skriver Groruddalen.no.

Jamil sier han reagerer på hvordan Sylvi Listhaug bruker krimstatistikken.

– Det er alltid i noens interesse å sette ungdommene opp mot samfunnet, sier han.

Å ja, så når Sylvi Listhaug peker på problemet, så er det igjen hun som er problemet. Ikke de stakkars voldelige innvandrerguttene som raner og knivstikker folk. Selv mener Jamil at det var VG som vinklet ham opp mot FrP. Han la dette ut på Facebook under gruppen «Hva skjer på Haugerud/Trosterud?» (en lettere perpleks nordmann kommenterer: trodde at denne siden skulle være politisk nøytral. Eller har jeg misforstått ?) Document kan oppklare: Ja, det har du. Islam er aldri politisk nøytral, og det er islam som «skjer» på Haugerud.

 

Hvorfor er antall siktelser misvisende? Mener mangfoldskontakt Roy Cato fra politiet at politiet av en eller annen grunn sikter fire ganger så mange somaliske gutter som norske for voldshandlinger? Det er i så fall oppsiktsvekkende og burde granskes umiddelbart.

«politibetjent og mangfoldskontakt Roy Cato på åpningen av ICC Alna at da han jobbet i Alna, så hadde kriminaliteten gått ned, mens innvandring til Alna med folk fra minoritetsbakgrunn hadde gått opp. Så det er ingen korrelasjon der.»

Ingen korrelasjon, altså. Og igjen ser vi at «kriminaliteten faller». I hvert fall mens Roy Cato jobbet i Alna! Kriminaliteten falt for øvrig i Mexico også da det første narkokartellet ble dannet.

VGs journalister greier også å plukke frem en helt ukjent 17-åring (som sikkert er ekspert på HELE det muslimske samfunnet i Norge, for hun ble brått talerør både for VG, ICC og Jamil).

17 år gamle Ansa Ghaffar kjenner seg ikke igjen i den påstanden.

– Jeg forstår ikke hvor disse voldelige holdningene finner sted. Jeg ser dem iallfall ikke, sier hun.

– Jeg føler Listhaug og resten av FrP setter innvandringsungdom i bås, sier Ghaffar.

Ah, så hun har aldri sett de voldelige holdningene. Ja, da finnes de vel ikke, da? Og igjen er det Listhaug som er problemet, ifølge Ansa Ghaffar. Dette begynner å bli kjedelig, VG.

Vi antar det er denne Ansa Ghaffar som har uttalt seg. Hun bor på Haugerud og ble intervjuet av Aftenposten for tre år siden. Greit med en slik trygg kilde som VG visste hvor de hadde. Trodde VG at de ville finne muslimske jenter på Haugerud som ville tørre å si noe negativt om sine kriminelle «brødre»?

Ansa Ghaffar sa, som fjortenåring, til Aftenposten:

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg mest, er tanken på mine medmennesker og Islam. Mange er enige i at Islam er en fredelig religion basert på tro, håp og kjærlighet. Andre tenker at det er en religion basert på terror. Så klart skal alle få ytre meningene sine, men det er viktig å ha kunnskap om temaet man ytrer seg om. Å kalle seg muslim, rope «Allahu Akbar» og deretter sprenge seg selv, gjør ikke en til muslim. En muslim er en troende, en som ikke dreper i Guds navn. Dette er «haram». Kun Gud har rett til å drepe i Islam.

Kun Gud har rett til å drepe i islam. Eller Allah, som hun sikkert mente. Hvordan dreper så Allah i islam? Nei, vi lar det ligge, best å la være å spørre.

Hvorfor kunne ikke VGs journalister finne innvandrerungdom som tar avstand fra de kriminelle gjengene? Er de så vanskelig å finne, eller betyr det at innvandrerungdommen da identifiserer seg med norsk ungdom, altså «feil» gruppe?

ICC åpnet i januar sin fjerde moské. På Haugerud i Groruddalen. HRS kaller ICC for en ekstremgruppe og skriver detaljert om både dem og de nye moskeene som de bygger i Norge.

– Muslimer er som folk flest. Vi prøver å lande våre 24 timer hver dag med jobb, henting og levering av barn, lekser og treninger. Sentrumsmoskeene er ikke så lette å komme seg til lenger, når parkeringene blir borte. I stedet for å klage over at folk ikke kommer til moskeen, bringer vi moskeen nærmere dem, forklarer nestleder i den nye moskeen, Arshad Jamil.

Men noe ekstra tid finner de nok, for ICCs grunnleggende virksomhet er islamsk misjonering, dawah. I sin årsrapport fra 2015 skriver de selv:

Islamic Cultural Centre (ICC) ble opprettet i 1974 som den første islamske organisasjonen og moskeen i Norge. Den grunnleggende ideen var å etablere et muslimsk samfunnshus for å bevare den islamske identiteten og for å gjøre dawah (red. uthevelse). ICC arbeider i dag for at muslimer kan leve i samsvar med den islamske læren i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet. ICC har særdeles viktig rolle i samfunnet ved å være en brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt.
Her ser vi dialog og dawah i full mundur. Arshad Jamil til høyre i bildet. Vi merker oss den manglende integreringsviljen i form av liten og godt innpakket jente med hijab:

2015: Statsminister Erna Solberg (H) og Arshad Jamil (t.h.) under en omvisning i Islamic Cultural Centre sin moské ved Tøyenbekken i Oslo tirsdag kveld. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

HRS skriver:

På Facebook-siden «Hva skjer på Haugerud/Trosterud» har ICC lagt ut følgende invitasjon, som åpner slik:

Islamic Cultural Centre Norway (ICC) ble etablert i 1974 og har hatt mer og mer fokus på dialog- og integreringsarbeid siden. Hittil har det vært mye fokus på Grønland og på nasjonalt nivå. Nå finner vi det nødvendig å by på oss også i nærområdet.

Ja, med dialog følger penger og goodwill, det samme gjelder integrering. Man henger da med i tiden! «Å by på oss i nærområdet», ja, det handler nok i aller høyeste grad om utgangspunktet for moskeen, dawah, misjonering. Knapt andre enn politikere (og journalister) går fremdeles på limpinnen?

Disse journalistene i VG går ikke på noen limpinne. De ønsker virkelig mer av dette. I stedet for å sitte i Oslo tingrett og rapportere fra alle de høyst reelle kriminalsakene (det er nok å lese navn på dagens saksliste i fojaeen, hvis de ikke ønsker å se eller høre hva norsk ungdom utsettes for), så greier de å hente frem dette:

Ungdomsansvarlig i ICC Alna, Hafsa Iqbal, forteller at det stort sett er de negative tingene som skjer som får oppmerksomhet.

– Man glemmer helt at det også skjer mye positivt blant ungdom for eksempel her på Haugerud.

– Det er mange ungdom her som hjelper til på eldrehjem og plukker søppel. Men det kommer aldri fram.

Dette er helt blåst. Vi skal ikke bekymre oss om kriminelle og voldelige innvandrergutter fordi det finnes innvandrerungdom som hjelper til på eldrehjem og plukker søppel? Hva slags journalisme er det som fremhever slikt tullprat?

Helt på tampen i VGs artikkel får FrPs innvandringpolitiske talsperson, Jon Helgheim, aller nådigst slippe til:

– Vi har i for stor grad beveget oss bort fra at kriminelle handlinger begått av ungdom får konsekvenser. Det er flere tilfeller av grove forbrytelser begått av unge såkalte gjengangere som kunne ha vært unngått. Et ungdomsfengsel som ivaretar og rehabiliterer unge lovbrytere må på plass. Både for å beskytte samfunnet og innvandrerungdommen. Vi kan ikke fortsette å skyve ting under teppet, dersom vi skal forhindre «svenske tilstander».

VG burde, med alle sine ressurser, både produsere og grave i kriminalstatistikken som vil forandre samfunnet vårt. I stedet blir de talerør for den moskébyggende ekstremgruppen ICC.

Fra SSBs tall:

Dette er, ifølge politibetjent og mangfoldskontakt Roy Cato, misvisende tall. For det er kun snakk om siktelser …

Dette er heller ikke et problem fordi noen (VG-utvalgte) fra samme gruppe «ikke kjenner seg igjen» og har hørt om noen som gjør samfunnsnyttige ting som å plukke søppel.

Og når vi først er inne på det å «kjenne seg igjen», så er det mange nordmenn som ikke «kjenner seg igjen» heller.

Haugerud er tapt territorium.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.