Den første viktige talen Obama holdt etter at han ble valgt i 2008, var til den islamske verden i Kairo. Talen handlet ikke om islams brutale virkelighet eller dens betydning for verdensfreden. Ingen muslimske autoriteter trykket Obamas hånd og lovet forandring, et nytt forhold til Vesten basert på gjensidig respekt, eller en vurdering av hva som gikk galt den 9/11, uansett om de selv ikke var direkte ansvarlige for det. Ingen arabiske ledere erklærte offentlig at det skulle bli slutt med islamsk-jihadistisk og anti-vestlig hatundervisning og arabisk mediepropaganda. I stedet fikk den islamske verden en unnskyldning fra Obama.

Etter at Obama reiste fra Kairo, kom det muslimske brorskapet til makten, og den ene militære lederen etter den andre ble svekket og avsatt. I vestlige øyne er militærstyre en undertrykkende form for regjering, men i den islamske verden er det den eneste beskyttelsen mot det totale sharia-tyranniet, slik det praktiseres av islamske teokratier som Iran og Saudi-Arabia. Det muslimske brorskapet og IS fylte raskt tomrommet, og den islamske verden står nå i brann.


Foto: Det hvite hus

Et voldsomt stormvær av islamsk mørke tok overhånd, og feide over planeten med kurs for Vesten. La oss aldri tillate at våre friheter, bygget opp av generasjoner av amerikanere, går tapt på grunn av frykt og terror. Det er på tide at Vesten samler seg og sender et klart budskap til den islamske verden – et budskap Obama burde ha gitt allerede i 2009.

Med valget av Donald J. Trump som USAs neste president, har folk i Vesten fått fornyet håp om at Amerika igjen vil bli den frie verdens leder og garantist for alles menneskerettigheter – slik landet burde være. Håpet er at Trump vil samle den frie verdens ledere i en klar beskjed til den islamske verden:

Tiden da tryggheten og sikkerheten for folk i Vesten ble ofret på multikulturalismens alter, er forbi. For at mulitikulturalisme skal fungere, må det finnes toveis-kommunikasjon mellom folk som deler felles verdier i gjensidig respekt for hverandres kultur. Vesten har dessverre ikke fått dette fra islam. USA, Europa og Australia har vært trygge havner for folk fra hele verden – av forskjellig nasjonalitet, religion og etnisitet. Vi setter like stor pris på muslimske folk som på alle andre, men vårt gode forhold til folkene i verden må aldri gå på bekostning av vår fremste plikt, som er å beskytte våre egne borgere, egne friheter, vår måte å leve på – og ja: våre bibelbaserte jødisk-kristne verdier.

I dag står Midt-Østen i brann, overkjørt og mishandlet av terrorister og ekstremister som hverken respekterer sine egne regjeringer eller lov og orden. Grupper som IS og andre har gjeninnført et gammelt barbari som menneskeheten feilaktig trodde var et tilbakelagt stadium. Vi hører stadig at dette ikke har noe med islam å gjøre, og at islamske terrorister bare er et lite antall villfarne muslimer som har misforstått det sanne, fredelige islam.

Men nå er det vår tur til å fortelle dere hva vi tenker: Det spiller ingen rolle hva som er eller ikke er sann islam. Når en terrorist kjører en lastebil inn i en folkemengde i den hensikt å drepe flest mulig, er det siste vi vil høre hvorvidt «føreren var eller ikke var en sann muslim». Dette er noe den islamske verden må klare på egenhånd. Det er ikke Vestens sak å vurdere hva som er eller ikke er «sann islam».

Offentlige skoler i Midt-Østen lærer fortsatt bort hatpropaganda mot Vesten, jøder og kristne. De lærer fortsatt barn løgner som at Yassir Arafat ble forgiftet av jøder. De offentlige skolene lærer stadig bort at jihad er hellig krig mot ikke-muslimer, at drap på frafalne og æresdrap på jenter er en plikt fastsatt i islamsk lov, og at de som gjør det, ikke vil bli trukket for noen rett, men belønnes med jomfruer av Allah. Muslimske imamer sprer sitt hat og sin propaganda rett for nesen på de såkalte moderate islamske lederne, på statsdrevne TV-kanaler. De religiøse lederne deres, som er betalt av islamske regjeringer, står fremfor åpent kamera og oppfordrer muslimer til å knivstikke, kjøre over, drepe, voldta og ydmyke kafirer [ikke-muslimer], jøder, kristne og hedninger.

Vi har vist mer enn nok av ettergivenhet og det å se en annen vei når det gjelder den skitne, lille hemmeligheten som ingen vil innrømme: at islamske regjeringer og terrorgrupper er av samme ulla, og arbeider for det samme målet: å påtvinge verden Allahs lov – sharia. Det er ingen hemmelighet at et muslimsk statsoverhode må regjere etter sharia og føre jihad mot ikke-muslimer. Sharia pålegger islamske borgere å eliminere en leder som ikke overholder sharia og støtter jihadister, ved opprør eller snikmord. Verden forstår islamske ledere som må oppfylle sine sharia-forpliktelser overfor islamistene, for ellers er de ferdige. Det å løse dette problemet er ikke Vestens oppgave, det er et stort problem som den islamske verden selv må løse i åpenhet.

Mens muslimske folk og regjeringer finner mot til å ta et åpent oppgjør med plikten til jihad, må den uhellige alliansen mellom islamske regjeringer og terrorgrupper avsløres for hva den er, og avvises klart og tydelig. Vesten har ikke lenger råd til å delta i et så uærlig spill.

Slik det er i dag, må Vesten holde islamske regjeringer ansvarlige for jihadist-aksjoner utført av deres egne borgere. Ingenting skjer i et islamsk land uten at regjeringen kjenner til det. Dersom en muslimsk stat ikke har kontroll over sine borgere, må den betraktes som en røverstat. Islamske land som fortsetter å dyrke frem terrorister i mediene, skolene og moskeene, for senere å spille uskyldige, må trekkes til regnskap. Muslimer har selv ingen toleranse for en vestlig tegner som krenket dem med en karikatur av Muhammed. I stedet for å si at tegneren ikke representerte alle vestlige nasjoner, gjorde muslimer opptøyer, brente ambassader og drepte flere vestlige personer som hevn for én persons handling – en karikaturtegning. Dette skjedde i de samme landene som oversvømmet verden med terrorister som bruker fly, sprengstoff, kniver, og til og med lastebiler for å drepe ikke-muslimer. Muslimer trenger å leve etter den utmerkede regelen: «Kast ikke med stein når du sitter i glasshus.»

Ethvert vestlig land som ikke først og fremst beskytter sine egne borgere, burde være en paria blant siviliserte samfunn. Å hente inn uidentifiserte flyktninger fra Syria og Irak er ikke noen «barmhjertighetsgjerning», men grov uforstand. Vestlige regjeringer har alt for lenge sviktet sine egne borgere, og dette er det slutt på fra i dag.

Det ville være galskap om ikke vestlige regjeringer gjorde bruk av ekstraordinære virkemidler for selvoppholdelse. Innvandringsporten vil bli stengt for muslimske borgere fra land som er overkjørt av terror. Og hvorfor i all verden skulle nå kulturer som hater Vesten, prøve å flytte til Vesten? Som påtroppende president Trump sa, hvorfor skulle ikke USA – eller et hvilket som helst annet land – bare ta imot migranter som setter pris på oss, og som respekterer våre lover og vår måte å leve på?

Det å ta inn flyktninger fra det terrorstyrte Syria er ikke bare uheldig for Vesten, men også for Syria. Hvem skal bli igjen for å bekjempe ISIS og gjenoppbygge Syria hvis de moderate muslimene forsvinner fra landet?

Våre dører vil bare bli åpnet igjen for folk fra islamske land når krigen mot islamsk terrorisme er vunnet, når islamske regjeringer viser verden at de har gjennomgått en grunnleggende forandring, og at de en gang for alle har satt en stopper for den maniske jihad-propagandaen og hatundervisninger som dominerer i den islamske verden. Før så skjer, vil ingen reisedokumenter fra slike problemområder aksepteres, med unntak av de få som kan bekreftes tilfredsstillende. Slike tiltak vil uten tvil påskynde reform av islam og islamsk utdannelse i islamske land som mer enn gjerne vil forære oss overskuddet av sine ulykkelige befolkninger.

Vi ser frem til den dagen da moderate muslimer kan ta kontroll over sine regjeringer, utdanningssystemer og rettsvesen, slik at Vesten kan gjenoppta gjensidige og konstruktive relasjoner basert på vennskap og respekt. Hele verden ser frem til den dagen, og ber for et fredelig Midtøsten. Initiativet ligger nå på islamsk side.

 

Nonie Darwish er født og oppvokst i Egypt, og er forfatteren av «Wholly Different; Why I chose Biblical Values over Islamic Values.» Artikkelen New Year Speech to the Muslim World ble først offentliggjort på Gatestone Institute den 1. januar 2017.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.