Sakset/Fra hofta

«Det var en illusjon å tro at islam og demokrati kunne gå i hop. Og tanken på å kunne inngå en allianse med Det muslimske brorskap var virkelig latterlig.» Dette ifølge Magdi Cristiano Allam, europarlamentarikeren som leder den politiske bevegelsen Io amo l’Italia. Resultatene av det USA og Storbritannia har foretatt seg — sier han — kommer nå til syne gjennom det som først skjedde i Kairo og deretter i Benghazi, hvor Chris Stevens, USAs ambassadør til Libya, ble drept i det siste angrepet gjennomført av den islamske militsen Ansar Al-Sharia. Allam forklarer at dette skjer fordi «våre allierte, de som vi kjempet for og mente vi måtte gripe inn for, er de samme som i realiteten dreper oss». De som forholder seg til Koranen samt til Muhammeds ord og gjerninger — legger han til — «kan i beste fall godta prinsippet om våpenhvile, men aldri fred med dem som ikke er muslimer».

Hvordan har den amerikanske holdningen til islam forandret seg gjennom årene?

Dette synet har endret seg dramatisk siden januar 2006, da president Bush sammen med den britiske statsminister Tony Blair besluttet å legitimere Det muslimske brorskap. De begynte å betrakte dem som allierte i krigen mot al-Qaida, etter å ha innsett at utviklingen i krigene utkjempet i Afghanistan og Irak ikke var gunstig. Den islamske terrorismen var ikke blitt beseiret, og dermed tenkte amerikanerne at de kunne lykkes i å bekjempe terrorismen ved å splitte den islamske fronten og alliere seg med — og gi legitimitet til — Det muslimske brorskapet. Dette er nøkkelen til å forstå forandringen i den amerikanske oppfatningen av forholdet til islam.

Hva skjer nå?

I januar 2006 skjedde det to viktige ting: Hamas, som representerer det muslimske brorskapet, vant valget i de palestinske områdene, og en av dets ledere ble regjeringssjef. Og i Egypt havnet medlemmer av Det muslimske brorskap, i alt 88 personer, for første gang i parlamentet, paradoksalt nok i en tid da partiet ble ansett som fredløst.

Og siden kom den arabiske våren.

Da er vi i 2011, da det viste seg at USA trakk i trådene under den kolossale forestillingen hvor Det muslimske brorskapet i demokratiets og frihetens navn kom til makten i hele Midtøsten, fra Marokko til Yemen og Syria. Og i Syria står det avgjørende slaget, som også vil avgjøre skjebnen til Libanon og Jordan. Og USA og Europa hjelper nok en gang Det muslimske brorskapet, som kjemper mot Assad hær med terrorismens våpen, i en koalisjon som også omfatter al-Qaida, salafistene og tyrkiske militser.

Obama har sagt at han ikke ønsker å bekjempe islam, men al-Qaida. Hva tenker De om det?

Obama er det ultimate uttrykket for relativismen i bred forstand, men i dette tilfellet den religiøse relativismen. Under en tale ved Kairo-universitetet siterte han noen vers fra Koranen, idet han fullt ut legitimerte islam og satte den på lik linje med jødedommen og kristendommen. Ved å gjøre det, ukritisk og utenfor kontekst, institusjonaliserte han ideen om en god og moderat islam, samt forestillingen om at terrorismen i virkeligheten utføres av et lite mindretall av fanatikere som har fjernet seg fra den «virkelige» islam. Dette skyldes helt klart uvitenhet, for det er bare å lese Koranen i sin helhet, eller den offisielle biografien om Muhammed, for å innse at islam er en ideologi som inspirerer, forkynner og gir ordre til hat, vold og død. Obama har fullt ut omfavnet de religiøse relativismen, og historien vil peke på ham som hovedarkitekten bak salget av vår sivilisasjon til den islamske radikalismen, gjennomført av økonomiske grunner.

Er ikke terrorismen etter Deres oppfatning et lite mindretalls verk?

Det er bare å se på bildene av angrepene som har funnet sted i disse dager for å innse at terrorismen ikke er et lite mindretalls verk, og det vi ser er bare toppen av isfjellet. Blant dem som angrep den amerikanske ambassaden var det mange tilsynelatende vanlige mennesker — kvinner, ungdommer og mødre som ikke så ut til å ha noe terroristisk ved seg, men likevel støttet de terroristene. Terroristene er altså som antydet bare toppen av et isfjell, en struktur forankret i islamiseringen som vinner terreng gjennom forkynnelse og hjernevask i moskeer og koranskoler, hvor folk indoktrineres og forvandles til «dødsroboter».

Hva synes De om Mitt Romney og hans forhold til islam?

Romney er en forsvarer av en erklært kristen sivilisasjon, en tradisjonell vestlig sådan, og er ikke innblandet i noe samarbeid på ideologisk nivå med islam. Men en ting må presiseres: Den som startet det hele jeg nevnte i begynnelsen, var ikke Obama, men Bush, altså han som startet krigene i Afghanistan og Irak, men samtidig fremmet den religiøse relativismens prosess, den som endte opp med å legitimere de islamske ekstremistene og legge til rette for at de kom til makten.

 

Opprinnelig i Il Sussidiario: J’accuse — Magdi Allam: così Obama ha svenduto l’Occidente all’Islam