Sakset/Fra hofta

Imam Basel Kadem. Privat foto.

– Det er vi muslimer som er skyldige for elendigheten vi befinner oss i. Skepsis og hat mot oss skyldes våre holdninger som vi har gitt misledet legitimitet, fastslår imam Basel Kadem.

– Gjennom 1400 år har de fleste av oss dyrket diktaturregimer. For å rektifisere vår situasjon trenger vi en reform, skriver Kadem (27) i Nettavisen. Han er imam og stifter av Rafida Norge – en nystiftet sjiamuslimsk gruppe med fokus på reform og ideologisk avradikalisering.

Kasem ønsker å identifisere terrorens årsak, slik at man kan drive målrettet forebygging og ta ondet ved roten. «Vi muslimer er skyldige», fortsetter han og påpeker:

Utviklingen av muslimhat begynner med en oppfatning om at islam representerer en fiende.

Det innvendes ofte at dette forårsakes av en vrangforståelse av islam uten virkelig basis i kildene, og at terrorisme ikke tilhører noen religion. Og det påstås at islamsk terrorisme er et nytt fenomen, og at dens utøvere kun mistolker Koranen lingvistisk.

Slik sukkerprat stemmer dessverre ikke.

Kadem viser til bøker som Sahih Bukhari og Sahih Muslim, som over halvparten av alle muslimer anser autentiske. Bøkene gjengir grusomme historier om Profeten Mohammed som en pedofil, voldtekstmann og sadist, og brukes som rettskilder til islamsk lære og lov. Halvor Tjønn skrev i sin tid om det samme i sin bok Muhammed.

Det blir naturlig for den gjennomsnittlige ikke-muslim å danne seg en skrekkoppfatning av Profeten Mohammed – og dermed av religionen han forkynte.

Dersom denne oppfatningen av ideologien og dens forkynner ses i sammenheng med de kontemporære, demografiske endringene i vesten, vil det heller ikke være grunn til å sjokkeres over at frustrerte radikale islam-skeptikere tar steget videre til vold og væpnet kamp mot muslimer – der uskyldige liv går tapt.

Voldelig radikal islam er ikke et nytt fenomen og har røtter tilbake til den første islamske generasjon, ivaretatt som en religiøs arv og brukt til å beskytte maktposisjoner, skriver Kadem videre.

Dens første offer var Profeten selv, som ble forgiftet av sin kone Aisha, datteren til mannen som etter Profetens martyrdom ble den første kalif. Senere ble Profetens gravide datter, Fatima, umyndiggjort fordi hun var kvinne, og ble brutalt angrepet fordi hun krevde sine rettigheter – noe som førte til spontanabort.

Islam trenger en reform. Det er vi muslimer som er skyldige for elendigheten vi befinner oss i. Skepsis og hat mot oss skyldes våre holdninger som vi har gitt misledet legitimitet.

For å få bukt med voldelig, radikal islam må muslimene selv ta et oppgjør med Muhammed, og erstatte dagens islamske rettskilder med et fredelig alternativ som bygger på sameksistens med andre religioner. Men der «hvor utgangspunktet er galest,
blir titt resultatet originalest», ikke sant?

Det er en utbredt utopisk oppfatning blant majoriteten av muslimer at årene med de første muslimske generasjonene var preget av islamsk storhet, gudfryktighet og rettskaffenhet.

Historiske kilder peker i motsetning til en slik oppfatning av en regnbuelandsby. Den før-islamske arabiske sivilisasjonen var en av de mest tilbakestående og barbariske, og ved å analysere dette samfunnet fra et sosiologisk perspektiv er det uunngåelig å konkludere at mange ønsket å misbruke Profetens bevegelse til personlige agendaer, som stamme-vendetta, plyndring og ikke minst lederskap.

Årene etter Muhammeds død var preget av blodig strid. For eksempel erklærte kalifen Abu Bakr sine muslimske politiske motstandere for å være vantro, som skulle brennes dem levende.

Å brenne mennesker levende har vært en vanlig islamsk torturmetode i århundrer.

Blant annet henviste IS til kalifens handling i en av sine henrettelsesvideoer som en rettskilde til islamsk straffelov.

Abu Bakrs brenning av politiske motstandere anses av mange som en god dyd. Saladin som utryddet minoriteter i Egypt, blir fremstilt som en helt. Ugjerningene til de tidligere islamske imperiene får IS og Al-Qaida til å se ut som Sesam Stasjon.

Kadem avslutter med å ta høyde for at hans kritikk kan oppfattes som for ensidig.

Dessverre viser også mange sjiamuslimer positive holdninger til lærde som ikke kun drepte og mishandlet politiske motstandere, men også annerledes-tenkende sjiamuslimske teologer og reformister, som for eksempel Khomeini.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!