Sakset/Fra hofta

Bildet fra pressekonferansen sier mye om hvor vi er på vei. Ernas forsvar for ytringsfriheten henger i løse lufta når hun åpner døren for at islam selv kan definere hva går ut på. Da blir ytringsfriheten skjøvet ut på siden. Islamsk Råd Norge vil ha forbud mot Koran-brenning. Det vil de sannsynligvis få med tiden, med den kursen regjeringen har lagt seg på. Erna fordømte Sian, ikke mobben som ramponerte politibiler på Karl Johan. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

Regjeringen ønsker å rykke enda tettere inn på islam og beskytte muslimer enda bedre. Det holder ikke med holdningsskapende arbeid. De som har feil holdninger, skal registreres av politiet.

Erna Solbergs regjering åpner her en dør det kan bli vanskelig å lukke.

 

Begrunnelsen for planen er tvilsom:

Planen kommer fordi diskriminering og hets av muslimer er et økende problem i Norge.

Vi har ikke registrert noen slik tendens. Derimot registrerer vi at folk irritererer seg mer og mer over muslimers oppførsel. Når regjeringen ikke vil eller tør nevne dette som moment – det ville slå bena under første premiss –, undergraver den sitt eget arbeid.

Man får mistanke om at planen er et falsum: Den skal dekke over muslimers manglende integrasjon i vestlige samfunn.

Å bruke politiet mot en slik reaksjon er det samme som å polarisere samfunnet, ikke bare mellom muslimer og ikke-muslimer, men også mellom de styrende og folket.

Er det ingen i regjeringen som tør å fortelle Erna noe så innlysende?

Har man først begynt å lyve, er det vanskelig å slutte.

Nei, antisemittisme og muslimhat er ikke det samme. Det er faktisk slik at muslimer er de fremste bærere av antisemittisme i Europa. Erna må bruke antisemittisme som skjold for å forsvare islam og muslimer. Det er uredelig og feigt.

– Det er et problem i vårt samfunn at ulike minoriteter blir utsatt for rasisme. Noen minoriteter er spesielt utsatt, blant annet jøder og muslimer. Vi har allerede en egen innsats for å bekjempe antisemittisme, og nå legger vi også frem en egen plan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer. Den kommer i tillegg til det øvrige arbeidet mot rasisme generelt, sier statsminister Erna Solberg.

Kulturminister Abid Raja har et særlig ansvar med sin muslimske bakgrunn. Men i stedet for å vise seg modig og verdig, gjør han det motsatte. Han bruker sin bakgrunn mot nordmenn, og avler bare forakt tilbake.

– Denne planen er utarbeidet med et alvorlig bakteppe. Diskriminering og hets av muslimer har økt i omfang de senere årene, også i Norge. Vi kan ikke ha et samfunn der noen skal oppleve utrygghet og bli møtt med negative holdninger på grunn av religion eller etnisk bakgrunn, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Antirasisme, muslimhat og covid er blitt instrumenter til sosial kontroll. Alt myndighetene beskjeftiger seg med i disse dager, handler om kontroll. De ser ikke ut til å merke det, og mediene er lojale slaver.

Planen har fire innsatsområder, og ett av dem er:

  • Innsats mot hat og diskriminering utenfor Norge

Skal Norge delta i bekjempelse av muslim-/islamhat utenfor Norges grenser? Hvorfor ikke melde seg inn i Organisasjonen av islamske stater med en gang?

Planen består av 18 tiltak. Regjeringen gjør det den pleier å gjøre med problemer: hiver penger etter dem. Men penger gitt på feil premisser forsterker bare problemene. Det er hva Erna kommer til å oppnå. Hun luller muslimene inn i forestillingen om at de er en særlig privilegert gruppe innenfor Norges grenser. Hun styrker en forestilling muslimer får inn med morsmelken: At de som er muslimer, er foretrukket og står over andre. Vet ikke Erna noenting om islam?

Erna virker å være på vei mot å bygge ut islam til en ny statsreligion:

  • Etablering av en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

For å kunne forsvare noe, må man vite hva man forsvarer for å kunne avgjøre om det er et angrep eller legitim kritikk. Det er her regjeringen for alvor beveger seg ut på glattisen. Men den gjør det med en freidighet som tyder på at den ikke forstår at den beveger seg ut i et minefelt.

  • Utredning av en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Målet med dette prosjektet er å bryte ned fordommer og bidra til å forhindre diskriminering av og hat mot muslimer gjennom å formidle kunnskap om muslimsk identitet, tilhørighet, kultur, og samfunnsforhold i Norge. Brobygging, demokratisk medborgerskap og mangfold blant muslimer er sentrale elementer i prosjektet. Det skal også ha en tydelig dialogbasert profil med ungdom som målgruppe.

Skal regjeringen gi ikke-muslimer orientering om hva muslimsk identitet går ut på? Vi regner da med at det blir en offisiøs versjon, en som moskeene kan stå inne for. Da må man f.eks. underslå at Koranen ikke er en bok som Bibelen, men er skrevet i evigheten av Allah selv. En fiffig konsekvens av dette er at Koranen er uforanderlig. Hvis du sier noe annet, driver du gudsbespottelse og skal dø.

En får inntrykk av at regjeringen tror på en «snill» islam som sidestiller islam med andre religioner. Den som sier noe annet, risikerer å få politiet eller et ombud på døren. Det er den kursen Erna har staket ut.

Vitenskap er hat, kunnskap er hat, historie er hat. Alt vil koke ned til hat, og samfunnet blir en heksesabbat.

Det ligger mye i woke-kulturen som har sektpreg og er preget av hysteri. Erna later til å være på den vogna. Her skal det bygges noe nytt. Som maoistene sa: Vi kvitter oss med de dårlige tankene og beholder de gode.

Det opprettes tilskuddsordning for å styrke sikkerheten rundt moskeer. Dette vil styrke paranoide forestillinger som vi allerede har registrert er til stede. Det er ikke gjort noe mot moskeer i Norge. Manshaus lyktes ikke i sitt forsett. Men man later som om han lyktes.

Derfor skal det bygges et minnesenter også for Al-Noor-moske-angrepet, og her beveger man seg mot en likestilling med Utøya.

  • Støtte til et minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august.

De første pengene er allerede bevilget.

Denne handlingsplanen er et politisk prosjekt, slik bruken av Manshaus var det.

Hele seks departement er involvert i implementeringen.

Slik 22. juli er blitt et redskap å omforme samfunnet med, og oppdra barna i den rette tro, blir Bærum-angrepet et instrument for å bekrefte alliansen mellom muslimer og norske politiske myndigheter. Nordmenn får finne seg i å bli stående nederst ved døra.

Det er nye tider.

 

Styrker innsatsen mot muslimhat

Sverige i endring. Kjøp Islamismen i Sverige her!

Kjøp Klanen her!

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.