Muslimer i Norge demonstrerte i Oslo mot at Salman Rushdies bok «Sataniske vers» skulle gis ut på norsk. Nå lanserer regjeringen sin handlingsplan mot hat mot muslimer. Foto: Bjørn-Owe Holmberg / NTB

Hatkriminalitet mot muslimer skal registreres i politiets straffesaksregister, foreslår regjeringen som ett av 18 tiltak for å motvirke diskriminering.

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterte onsdag regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Så sent som desember i fjor la regjeringen fram en handlingsplan for å bekjempe rasisme og diskriminering generelt. Men regjeringen mener man også må se på egne tiltak for å bekjempe muslimhets.

– Det er et problem i vårt samfunn at ulike minoriteter blir utsatt for rasisme. Noen minoriteter er spesielt utsatt, blant annet jøder og muslimer. Vi har allerede en egen innsats for å bekjempe antisemittisme, og nå legger vi også fram en egen plan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer, sa Solberg.

Statistikk over hatkriminalitet
Politiet skal særskilt registrere kriminalitet med hatmotiv mot muslimer, foreslår regjeringen. Dette vil gjøre det mulig å utarbeide en statistikk som viser omfang og fordommer mot muslimer. Det vil også gi grunnlag for mer kvalitativ kunnskap om hva anmeldelsene består i.

Tros- og livssynssamfunn kan også søke om midler for å gjennomføre sikringstiltak via en nyopprettet tilskuddsordning. Det skjer på bakgrunn av PSTs nasjonale trusselvurdering, som viser at trusselen fra høyreekstreme har utviklet seg i negativ retning.

Ønsker mer kunnskap
Handlingsplanen, som skal gjelde fra 2020 til 2023, går i hovedsak ut på tiltak om å fremme dialog og innhente mer kunnskap. Blant annet foreslår regjeringen følgende tiltak:

* En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

* Utrede en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Brobrygging og demokratisk medborgerskap er nøkkelord, samt dialog med ungdom.

* Mer kunnskap om diskriminering på ulike arenaene, for eksempel i arbeidslivet.

* Dialogmøter mellom politiet og muslimske trossamfunn nasjonalt og på distriktsnivå.

* Støtte til minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august. Utgangspunktet for formidlingsarbeidet er terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i august i fjor.

Forsvarer islamkritikk
Nylig kunngjorde Islamsk Råd Norge at brenning av Koranen ikke bør beskyttes av ytringsfriheten. Dette var et av rådets innspill til regjeringen i forbindelse med handlingsplanen, men fikk ikke gehør hos regjeringen.

Solberg gir uttrykk for bekymring over at hets og sjikane gjør at mange trekker seg fra den offentlige debatten.

I en kronikk i Vårt Land skriver hun at ordskiftet om rasisme ofte fører til en debatt om ytringsfrihet og hvorvidt markering med rasistisk budskap skal forbys. Samtidig understreker hun at islamkritikk skal være lov.

– Ytringsfriheten omfatter også ytringer som fornærmer, sjokkerer eller støter. Det er ingen menneskerett å ikke bli krenket. Derfor skal islamkritikk forsvares, men ikke muslimhat, skriver Solberg i ytringen.

Sverige i endring. Kjøp Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.