Muslimsk demonstrant med islams definisjon av frihet påtrykket i etterkant av Frankrikes respons på islamske terrorangrep på fransk jord. Gjentatte terrorangrep fra muslimer på fransk jord har gjort at myndighetene ikke lenger kan se en annen vei. Macron forsøker å rydde opp, men møter enorm motstand fra den muslimske verden. I Norge, derimot, går vi motsatt vei. Foto: Andrew Medichini / AP Photo / NTB

Norske myndigheter fortsetter sin ambisiøse, ideologiske tvangsforing av befolkningen. Til tross for økt jihad i Europa, insisterer norske myndigheter på at trusselen mot muslimer er den største. Nå skal norske muslimer jobbe sammen med regjeringen for å bekjempe muslimhat, melder NTB.

«Som et ledd i arbeidet mot hat og negative holdninger rettet mot muslimer har regjeringen satt ned et forum mot muslimfiendtlighet.

Torsdag hadde forumet sitt første møte. I møtet deltok representanter fra den muslimske befolkningen og statsrådene Monica Mæland (H), Guri Melby (V), Abid Raja (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Bakgrunnen for forumet er regjeringens handlingsplan mot hat og diskriminering mot muslimer.

Handlingsplanen kom blant annet etter flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, og at PST har fastslått at det har vært en økning i trusselen fra høyreekstreme. Dette har ført til at mange muslimer føler seg utrygge», skriver NTB.

Smak på setningen: «Dette har ført til at mange muslimer føler seg utrygge.»

Hva med europeere som føler seg utrygge? Det finnes ingen handlingsplan for å stoppe jihad eller ekstremisme blant muslimer, for å forhindre islamske terrorangrep på europeiske borgere. Øyet hviler ei heller på en i horisonten. Det mest ironiske er at årsaken til denne utryggheten, i alle kriker og kroker av befolkningen, unnlates å snakke om: Islam.

Er det ingen som tenker på hva som er årsaken til den påståtte økende motstanden mot islam? Er det noen som overhodet har tenkt tanken?

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja peker på at fiendtlighet og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge, og at det må tas på alvor.

– Målet er at representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme, sier han.

Den franske læreren Samuel Paty ble halshugget på åpen gate for å vise fram tegninger av Muhammed. Uskyldige mennesker i en kirke i Nice led samme skjebne – fordi de gikk i kirken. Hvor er handlingsplanen mot drap på uskyldige mennesker som lever livene sine uavhengig av islam? Som møter negative holdninger, fiendtlighet og diskriminering fra muslimer – med døden til følge?

Forumets første møte ble gjennomført digitalt. Den muslimske befolkningen var representert med ni organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

De ni organisasjonene som deltok på møtet, var Islamsk Råd Norge, Muslimsk Dialognettverk, Minotenk, Antirasistisk Senter, Hikmah-huset, MiRA (Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn), Salam, 10. august-stiftelsen og Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge.

Under et dialogmøte mellom Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og Muslimsk dialogforum høsten 2020, insisterte representantene for Muslimsk dialogforum at ingen kunne representere alle muslimer. Gjør ikke offisielle myndigheter da en grov urett mot sekulære muslimer og muslimer generelt når de fortsetter å la alle muslimer i Norge bli representert av islamforbund?

Det vitner om at norske myndigheter ikke kan tenke, når de femten år etter karikaturstriden fortsetter i samme spor som har ledet oss ned denne veien. Der franskmennene prøver å skille mellom dem som vil ødelegge landet slik vi kjenner det, og de andre, skjønner ikke norske myndigheter engang distinksjonen.

Norske myndigheter legger seg på alle fire for de samme kreftene som Macron prøver å disiplinere.

Frankrike: Tre muslimske organisasjoner nekter å undertegne charter mot ekstremisme

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂