Den norske og franske regjering er ikke på samme linje i møte med islams ekspansjon i sine respektive land. Emmanuel Macron og Erna Solberg i 2019. Foto: REUTERS/Charles Platiau/NTB scanpix

Mens Norge lager handlingsplan mot muslimhat og diskriminering av muslimer, ønsker den franske presidenten Macron å slå tilbake angrepene på det sekulære, franske samfunnet fra en religion han hevder er i krise.

Frankrikes president Emmanuel Macron har kommet med skarp kritikk av dagens islam og varslet flere innskjerpinger for å bevare fransk sekularisme. I en tale fredag sa Macron at islam er i krise over hele verden i dag på grunn av stadig mer kompromissløse holdninger, og at dette er noe som er tydelig også i Frankrike.

Jeg har tidligere skrevet halvt i spøk at det vi trenger nå, er ikke en handlingsplan mot muslimhat og diskriminering, men en handlingsplan for reform av islam. Teksten var ikke lang:

Regjeringen arbeider med en nasjonal handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer og mot personer som antas å være muslimer. Ansvarlig statsråd Abid Raja lover i Klassekampen at planen skal komme i høst.

Jeg er redd denne handlingsplanen bare vil øke skepsisen mot muslimer. Den vil nemlig ikke gjøre noe med grunnproblemet, men heller forsterke det: At islam i det store og hele i dag er på kollisjonskurs med vestlige – og hva mange av oss mener bør være universelle – verdier. Det kaster skygger også over muslimer som er enige i disse verdiene.

Regjeringen sementerer status quo i en situasjon som skriker først og fremst etter religiøs reform. Men i stedet er det nordmenns holdninger som igjen skal legges under lupen.

Denne selvpiskingen tror jeg er ved veis ende. Ikke-muslimske nordmenn orker ikke mer.

Hva om regjeringen setter ned en interdepartemental arbeidsgruppe for å legge til rette for en handlingsplan for reform av islam i Norge? Islam trenger å underlegge seg verdier som menneskerettigheter, religionsfrihet, toleranse og fri vitenskap.

Det var i august. Nå er det flere som ser hvor påfallende forskjellig den franske og norske regjering opptrer: Frankrike går offensivt til verks for å holde religionen – og især islam, det er stort sett islam dette handler om, andre religioner er mer eller mindre sekulariserte og tilpasset menneskerettigheter og demokratiet – ute av det offentlige liv og borte fra sentrale institusjoner, mens Norge gjør alt for å tilrettelegge for islamske særkrav.

På sosiale medier er det mange som kritiserer Erna og regjeringens unnfallenhet.

Henrik Sundt, en velkjent skribent for Document-lesere, støttet Macrons linje på Facebook:

På samme dag som regjeringen Solberg gjør knefall for hijab ved å tillate religiøse hodeplagg som skjuler ørene på passfoto, klinker Macron til med sunn fornuft og det eneste riktige standpunkt i motsatt retning. Er det ingen blant våre ledere som tar en sjekk på kvinnesynet i islam før man fatter nye vedtak som de facto åpner for MER islam? I Norge, et av de mest likestilte landene i verden, åpnes det for kvinneundertrykkelse under dekke av «religionsfrihet». Det er til å gråte av.

Staten skal også ha myndighet til å gripe inn der lokale myndigheter lar seg presse til uakseptable innrømmelser av islamister, ifølge Macron. Det kan gjelde «religiøse menyer» i skolen og kjønnssegregering i svømmehaller.

Macron understreker at franske skoler skal oppdra borgere, ikke troende. Samtidig varsler han også at Frankrike vil søke å «frigjøre» islam i Frankrike fra utenlandsk påvirkning ved å styrke overvåkingen av utenlandsk finansiering av moskeer.

(Saken fortsetter under annonsen.)
Kjøp Klanen her!

 

Samfunnsdebattant og forfatter Mina Bai med iransk flyktningbakgrunn, skriver på sin vegg:

President Macron er utrolig modig. Islamisme har spredt seg verden over. Hans forsvar av sekularisme er svært viktig. Håper at politikere her også har baller nok til å kjempe imot islamisme og forsvare sekularisme. PS. Her på berget leser jeg at politiet dropper krav om «synlige ører» for pass for å tilfredstille de religiøse. Trist.

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness er også veldig tydelig på fransk side i denne debatten; han la ut dette på Facebook:

Mens den norske regjeringen lager handlingsplan mot diskriminering av muslimer, og justisministeren poserer med sjal og stopper krenkende øreeksponering på passbilder, sier den franske presidenten at islam er i krise, og lanserer en plan mot «islamistisk separatisme», etter nok et terrorangrep i Muhammeds navn.

Fra før er det forbud mot hijab i skolen og offentlig sektor i Frankrike. Nå blir det forbud mot religiøse plagg også for ansatte i private firmaer som yter tjenester til det offentlige: Hvorfor? For å angripe en utsatt religiøs minoritet? Nei, Macron sier han ikke vil stigmatisere troende muslimer. For å innskrenke religionsfriheten? Nei, folk har lov til å tro på hva de vil, fordi religion er en privatsak. For å hindre folk å uttrykke sin religion offentlig? Nei, Macron har tidligere sagt at det ikke er hans «business» om kvinner bærer hjiab i det offentlige rom, så lenge de gjør det som privatpersoner. Så hva handler det om? Om å forsvare sekularismen som en grunnstein for samfunnet. Å sikre offentlige representanter er nøytrale. Å hindre at skoler oppdrar barn til å bli troende, i stedet for borgere. Å ha midler til å kunne gripe inn om lokale myndigheter gir uakseptable innrømmelser til islamister – som kjønnssegregering i svømmehaller eller «religiøse menyer» på skoler.

Så kan man spørre: Hva er det norske myndigheter har forstått, som kulturnasjonen Frankrike ikke har forstått?

Lokalpolitiker Trond Brækhus i Søndre Nordstrand, leder i Holmlia Ap (og som vittig presenterer seg som «Vulgærhumanist. Uortodoks ateist og menneskekjær misantrop» på Facebook), er heller ikke i tvil om hva som er rett å gjøre. Han heier på den franske tilnærmingen:

Slik skal det være! Medan vi her heime tek unødvendige hensyn til religiøse gruppers irrasjonelle behov for å skjule øyrene sine på passbilder, så køyrer Macron hardt på for å bevare Frankrike som eit sivilisert sekulært samfunn, ved ikkje å la religiøse særinteresser diktere samfunnsutviklinga.

«Sekularisme er sementen som held eit sameina Frankrike saman» seier Macron.

Det må sjølsagt være plass til litt av kvart av private uttrykk for religiøs tru i eit fritt samfunn. Men ingen religiøse grupper må få det for seg at dei på grunn av innbilt «utvalgt av gud-status» skal få lov å herse med andre eller sette sitt preg på samfunnsutvikling og offentleg rom.

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.