Kort tid etter at en fransk lærer er halshugget i islams navn, etterlyser antirasistisk leder i Sosialistisk Ungdom flere tiltak mot islamofobi i Norge.

Nilofar Nori er 19 år og antirasistisk leder i Sosialistisk Ungdom. Hun har tatt til pennen og skrevet innlegg på Si;D-siden i Aftenposten 22. oktober. Hun er ikke opptatt av det bestialske drapet på den franske læreren Samuel Paty. Tvert imot, hun er opprørt over regjeringens «handlingsplan mot islamofobi», som hun kaller den. «Det er hyklersk å lage en handlingsplan mot islamofobi og samidig sponse aktører som driver med nettopp dette».

Det er selvsagt Rights.no som er målskiven, også denne gangen. Regjeringens handlingsplan inneholdt hele 18 tiltak for å bekjempe hat mot og diskriminering av muslimer, Nori mener den mangler et 19. tiltak: Regjeringen skal slutte å gi statsstøtte til organisasjoner som bidrar til islamofobi. Nori er ikke nådig mot Rights; de har lenge drevet med ryktespredning, fordommer mot innvandrere og generell polarisering av samfunnet, skriver hun. 

Avslutningsvis er hun svært tydelig. «I den antirasistiske kampen er man enten rasist eller antirasist, det finnes ingen nøytral sone». 

Dette skriver altså en representant for SV. Partiet som tradisjonelt har vært svært kritisk mot kristendommen, er nå nærmest i lomma på en ny religion som i langt større grad legger sin klamme hånd over både individ og samfunn. SV har nå flere konservative muslimer blant sine fremste tillitsvalgte, og i 2019 fremmet partiet et forslag nettopp om en handlingsplan mot islamofobi i Stortinget. Marian Hussein fra SV fremmet forslaget på vegne av SV, etter å ha ledet partiets arbeid med en antirasistisk resolusjon. Hun var da den første hijab-kledte representanten på Stortingets talerstol. Nå er hun innstilt til tredjeplass på Oslo SVs Stortingsliste ved valget neste høst.  

Alliansen som har vokst fram mellom konservative muslimer som definerer kritikk og helt nødvendige reformer av islam som rasisme, muslimhat og islamofobi, og politiske partier på venstresiden, er tragisk og svært skremmende. Historisk har venstresiden kjempet mot maktovergrep og de religiøse patriarkene, men det har tydeligvis forsvunnet med islams inntreden i Norge. 

Nå er det kvinner med hijab og fanen høyt mot islamofobi som er SVs fremste representanter.  

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!


 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!