Sakset/Fra hofta

Bildet er hentet fra Esther Benbassas Twitter-konto. Denne jødiske historikeren er medlem av senatet for EELV (de grønne), og har utgitt boken «Juifs et Musulmans: Retissons les liens», der hun hevder at muslimer i dag opplever samme diskriminering som jødene under 2. verdenskrig.

Søndag den 10. november ble det arrangert en demonstrasjon mot «islamofobi» i Paris. Mer enn 13.000 personer deltok og marsjerte i gatene for å vise avsky mot stigmatisering av franske muslimer.

En undersøkelse viste nylig at fire av ti franske muslimer føler seg stigmatiserte i hverdagen på forskjellige måter. Bakgrunnen for demonstrasjonen er det hardnede debattklimaet rundt islam og da spesielt bruken av hijab og hvordan vi aksepterer dette i den sekulære republikken Frankrike.

Debatten er på ingen måte revolusjonerende. President Emmanuel Macron uttalte seg om saken nylig med følgende kommentar til bruk av hijab i det offentlige rom: «ce n’est pas mon affaire» – det er ikke min sak. Hva gjelder hijab i offentlig skole og offentlige tjenester derimot, mener han de sekulære prinsippene skal gjelde. Likevel var han svært kritisk til den stadig økende «communautarisme» (det motsatte av integrering, dannelse av parallellsamfunn) i det franske samfunnet, og han fikk frem at i enkelte områder er bruken av hijab blitt en del av denne økningen, som er med på å splitte mennesker heller enn å samle dem. Noe han selvfølgelig har helt rett i, men for mange er denne uttalelsen for lite, for sent…

Demonstrasjonen på søndag har bidratt til å splitte venstresiden i fransk politikk, og det gjelder særlig fordi demonstrasjonens initiativtaker er Madjid Messaoudene. Han er bystyremedlem i forstaden Seine-Saint-Dénis, og har opptil flere ganger vært med i kontroversielle saker og uttalt seg på en splittende måte.

Han har en særlig livlig Twitter-konto om islamofobi og antisemittisme, der hans uttalelser synes å gjøre ham til det sistnevnte – en antisemitt. I 2015 var han blant annet «ikke Charlie» (en reaksjon på emneknaggen #JesuisCharlie, jeg er Charlie). Tidligere leder for «Råd mot islamofobi» (Conseil contre l’islamophobie, CCIF), Marwan Muhammad var også med på demonstrasjonen. Hans bidrag var å oppfordre de som demonstrerte, til å rope «Allahu akbar» som for å ta tilbake «misbruken» av begrepet i mediene. Med andre ord, at begrepet har blitt misbrukt som et krigsrop av media, noe det jo har og blir brukt som i virkeligheten ved nær sagt samtlige terroraksjoner de siste årene – og antagelig de kommende årene.

Venstresiden splittes i spørsmålet om islamofobi fordi slike demonstrasjoner som dette alltid har en tendens til å være i regi av de mest kontroversielle og ikke minst salafistiske representantene fra det muslimske miljøet i Frankrike.

Flere store politiske personligheter var med på demonstrasjonen, blant andre Jean-Luc Mélenchon, leder for ytre venstre parti, «La France insoumise». Han blir refset for sin deltagelse fordi medlemmer av CCIF deltok og dessuten bystyremedlemmet Messaoudene. Organisasjonen CCIF har tidligere vært mistenkt for å være i kontakt med ingen ringere enn det Muslimske Brorskap (Frères musulmans). Dette fordi de anklages for å ha den klassiske tvetydigheten eller doble dialog i sine utspill: et ansikt utad som viser til apolitiske og ikke-religiøse mål, og et meget annet til sine medlemmer innenfor organisasjonen som fremmer en politisk islam.

Likevel, det mest kontroversielle alt tatt i betrakting er at enkelte i demonstrasjonen delte ut og hadde klistret på seg en gul stjerne, slik som bildet øverst i artikkelen viser dersom man ser nærmere etter f.eks. på boblejakken til den lille jenta.

Her trekkes det altså linjer mellom den mest forfulgte folkegruppen i historien, jødene, og verdens nest største religion, islam. Sammenlikningen er så historieløs at det knapt finnes ord. Denne formen for normalisering og avkriminalisering av Holocaust bidrar på ingen måte til å bygge bro mellom samfunn. Esther Benbassa, som står ved siden av barnet på bildet er selv jøde, men hennes familie er av tyrkisk bakgrunn, og hun har da selv ingen opplevelse i familien med jødeutryddelsen.

Essayisten Barbara Lefebvre har lenge jobbet med spørsmålet om antisemittisme og kommet frem til at «C’est la stratégie des islamistes de se victimiser» – det er islamistenes strategi å gjøres til ofre. Demonstrasjonen søndag 10. november var intet unntak fra den regelen, kan man kanskje trygt si.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!