Nytt

 

Bildet: Manuel Valls har beveget seg og er langt mer kraftfull i sitt oppgjør med islamismen enn da han satt i regjering.

Talsmann for Macrons regjering fordømmer de 100 franske intellektuelles kronikk mot den islamistiske seperatisme Frankrike splittes og herjes av.

Det er talsmann Benjamin Grieveaux for regjeringspartiet, La République en marche (LaREM) som har fordømt kronikken som «stigmatiserende», især for bruken av ordet «apartheid», brukt for å betegne den «segregasjonen i revers» som er konsekvensen av å sette «undertrykker» og «undertrykt» opp mot hverandre.

I opptreden hos France Inter innrømmer imidlertid samme talsmann at det er «flere områder i Frankrike hvor salafismen har overtatt makten». Allikevel kan han ikke finne noe positivt å si om kritikken av islamistisk seperatisme, og føyer kun til at «gjenerobringen» (la reconquête») vil ikke bli gjort gjennom kronikker.

Den [gjenerobringen] gjennomføres av den hverdagslige sikkerheten fra politiet, den gjennomføres ved å halvere klassene, og å ha dobbelt så få elever [per klasse] i de mest trøblete områdene.

Islam splitter hele venstresiden

Manuell Valls, tidligere statsminister for Frankrike i Hollandes regjering, hvor Macron selv tjente som finansminister, er derimot av en ganske annen mening enn Macrons regjering:

«Når man leser de hundres kronikk i Le Figaroforstår man at det  er på tide å åpne ens øyne – å sette ord på virkeligheten. Det er den største tjeneste man kan gjøre Republikken og muslimer av Frankrike overhodet, for å hjelpe til i kampen mot politisk islam og islamisme.»

Det er langt fra første gang at spørsmålet om hensyntagen og tilretteleggelse for islam skaper splid på venstresiden. Da president Macron holdt sin tale overfor landets religiøse ledere og alene omtalte islam som en religion med behov for særskilt beskyttelse mot kritikk for ikke å tilpasse seg Frankrikes religionsnøytralitet, gikk Manuel Valls offentlig ut å kalte dette en alvorlig feil:

Islamistiske sympatier

Kommunisten Edwy Plenel, kjent som en gravejournalist med en status i Frankrike svarende til Amerikas Bob Woodward (avsløringen av Watergate), skapte også skarpe skillelinjer blant venstreorienterte da han på bakgrunn av Charlie Hebdos karikatur av Tariq Ramadan, skrev at «Charlie Hebdo fører en krig mot muslimer». Det betyr altså at Kouachi-brødrene den 7. januar bare gav et svar som ledd i en forsvarskrig de selv ikke har bedt om eller ønsket.

Det hører også med til historien at den ledende venstrefiguren Edwy Plenel er samme personen som 6. januar – det er dagen før utgivelsen av Houellebecqs Underkastelse så vel som massakren på Hebdo-redaksjonen – uttalte at denne forfatteren representerer et stormløp drevet av en ny «morderisk ideologi», og ennvidere den 17. januar – 10 dager etter massakren –  at han stilte opp på podium sammen med Tariq Ramadan foran en forsamling på flere hundre muslimer, spekket med hijaber og abayaer.