«Innvandring er lønnsomt» het det før Brochmann-rapporten. Dagen etter var det endret til «Alle mennesker er lønnsomme». Det politisk korrekte mantraet «Vi er avhengig av innvandring» har holdt seg i live helt til nå. I Finansavisen idag presenteres regningen, som viser at Regjeringens kostnadsanslag i tilleggsmeldingen – 85 milliarder kroner over de neste seks årene – er akterutseilt av asyltallene og altfor forsiktig:

Det kan bli mer enn fire ganger høyere, hele 374 milliarder kroner.

Det tilsvarer 72.000 kr per innbygger. Eller, sagt på en annen måte. For en småbarnsfamilie på fire vil neste års immigranter fra Asia og Afrika koste 4.000 kr måneden de neste seks årene «over skatteseddelen eller i form av lavere kapasitet på ulike velferdstilbud», for å bruke Holmøys ord.

Men det er mangler i Holmøys/SSBs anslag som ikke har tatt med de store utgiftene under UDI, IMDi med integreringstilskudd mm.

– De aller fleste av disse kostnadskomponentene er ikke med i de effektene vi beregner. Ideelt sett burde vi hatt med flyktninger som en egen gruppe og fordelt kostnadene på disse, sier Holmøy.

I tillegg antas det at 59 prosent av asylsøkerne innvilges opphold, men ifjor var innvilgelsesprosenten 67, og da

øker regningen videre fra 231 milliarder til 256 milliarder.

Familiegjenforening, den største driveren for ikke-vestlig innvandring, er også undervurdert:

– Tre blir til fem, får Finansavisen opplyst av en kilde i Justisdepartementet.

Mon det. For eksempel kom det 2500 pakistanere til Norge før innvandringsstoppen 1. februar 1975, men bare de første tretti årene etterpå hadde de hentet i snitt seks slektninger til Norge, til sammen 15.000 (mens Regjeringen til nå har operert med et gjennomsnittlig tall på 0,7):

(…) Med familiegjenforening vokser regningen videre fra 256 milliarder til 374 milliarder. Fordelt på dagens 5,2 millioner innbyggere betyr det 72.000 kroner pr snute, eller 1.000 kroner pr. måned i seks år.

I tillegg kommer familiegjenforening og henteekteskap for de 450.000 med ikke-vestlig bakgrunn som allerede befinner seg i Norge, og nye asylsøkere i 2017 og etterfølgende år.

UDI regner med at av 100.000 ventede asylsøkere i 2015-2017, vil 75.000 få varig opphold. I tillegg kommer 8000 syriske kvoteflyktninger og minst 52.000 ved familiegjenforening, til sammen 135.000 personer.

Det er bare å åpne lommeboken. En ting er hva alt dette koster, men det er fort glemt når man merker migrantenes ydmyke respekt for skattebetaleren og den overstrømmende takknemligheten som blir hver nordmann til del.

Finansavisen 4Migrasjon ute av kontroll

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂