Kjell Erik Eilertsen. Foto: privat

Rights.no har fått tillatelse til å sitere tidligere journalist i Finansavisen, Kjell Erik Eilertsen, på at det totale regnestykket for innvandringen ligger på rundt 250 milliarder kroner. I året. Det er like mye som oljepengene i statsbudsjettet.

Eilertsen sa de hadde skriftlig sitat på beløpet, fra hvem nevnes ikke.

Forklaringen på det vanvittige beløpet er at myndighetene systematisk skjuler og bagtelliserer de reelle kostnadene. Eksempelvis legger man til grunn at utgifter til skole, helse, politi, rettsvesen, trygder osv er jevnt fordelt mellom borgerne. Alle vet at innvandrerne er storforbrukere av flere tjenester, hvorav en er tolking. Hvis man legger inn i systemet at det ikke skal snakkes høyt om ekstrakostnader, vil forvaltningen overholde tausheten.

Men noen vet. SSBs Erling Holmøy skulle ha rystet det politiske Norge da han noen få dager før siste Stortingsvalg gikk ut med at en gjennomsnittsfamilie på fire måtte regne med å betale 10.000 kroner mer i skatt per hode i 2025.

Denne prognosen skulle ha snudd opp ned på valgkampen. Det gjorde ikke det. I stedet gikk SSB-direktør Christine Meyer ut og tok en grusom hevn etter valget. Slikt blir husket av andre forskere.

Regjeringen vil ikke kunne øke skattene til det nivået Holmøy så for seg. Men kanskje den har valgt en annen fremgangsmåte: Nivået på bøter ved forsinket betaling til stat og kommune står ikke lenger i forhold til forsinkelsen, men er gått over til å bli straff i titusenkronersklassen. Bomringsystemene rundt de store byene innevarsler også en innkreving av borgerne som savner sidestykke. Sukkeravgifter, kommunale avgifter for bioanlegg, avgifter i byggesaker, nye forskrifter for byggansvar – alt koster og totalt er det snakk om en ny skattebyrde. Den er bare fordelt på mange områder som ikke kalles skatt.

De nye byrdene er forståelige hvis innvandrerregnskapet er på det nivået Eilertsen påstår. Man venner skattebetalerne til et avgiftsnivå som ligger på et helt annet nivå.

«Det vi ikke skrev den gang, men som vi fikk skriftlig sitat på, er at den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen representerer en årlig nettokostnad tilsvarende oljepengebruken.»

Da vet vi altså hvordan det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet oppstod over de siste 30 årene. «Og dere vet hva rundt 250 milliarder kroner brukes til årlig,» konstaterer Eilertsen.

Ifølge Eilertsen vet alle oppegående økonomer dette, men de tør bare ikke snakke om det. «Én prøvde seg,» sier Eilertsen, og viser til overnevnte professor Storesletten. Men da Finansavisen konfronterte han, ble han helt stille. Og det har han vel vært siden om dette temaet.

Eilertsen hevder at det «ikke er karrierefremmende for økonomer i akademia å erkjenne disse faktaene». Det mener han også følgende beviser:

«Et av bevisene på det var da vi innstendig ble bedt om å ikke trykke ovennevnte sitat. I dag angrer jeg på min bløthjertethet.»

Hvordan er et slikt beløp mulig? Hvis man klarer å definere hvor mange ekstra sosionomer, sykepleiere, lærere, politi, dommere, forskere, tolker, kommunalt ansatte, NAV-tjenestemenn, osv som innvandringen fordrer vil nok beløpet bli i en helt annen størrelsesorden enn det vi får presentert.

Ikke noe parti ønsker et slikt regnestykke på bordet. Selv ikke FrP. Bare enkeltpersoner i partiet.

Det ville nemlig blåse lokket av norsk politikk. Spørsmålet ville bli: Hvem har lurt oss? Hvem har skjult de reelle tallene for oss?

Dernest kan man spørre: Tror virkelig politikerne, medier og akademia at sannheten om et så stort eksperiment kan skjules i det lange løp?

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!