Under den rødgrønne regjeringen har kostnadsveksten knyttet til innvandring, økt med dobbel hastighet i forhold til den generelle budsjettveksten. Kostnadsveksten knyttet til innvandring er altså dobbelt så høy som veksten i statsbudsjettet. Stoltenberg har brukt 143 milliarder på innvandring. Ikke uventet er kilden til denne kostnadsveksten innvandring fra ikke-vestlige land.

Fredag 21. juni skriver Finansavisens Kjell Erik Eilertsen en artikkel med utgangspunkt i SSBs rapport «Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarier for innvandring». I rapporten deles innvandrere inn i de tre kategoriene R1, R2 og R3.

R1 er innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand; R2 er innvandrere fra østeuropeiske EU-land og R3 er innvandrere fra resten av verden. SSB har gjort økonomiske gjennomsnittsberegninger for disse tre gruppene. Det viser seg at mens andre innvandrergrupper har bidratt positivt, har nettokostnaden for R3-innvandring doblet seg fra 17 milliarder i 2005 til 34 milliarder i 2012. Finansavisen skriver at R3-innvandringen har medført statsfinansielle svekkelser på 178 milliarder i perioden. Dette tilsvarer 32 prosent av oljepengene, eller rundt 70. 000 kroner pr. yrkesaktiv skattebetaler.

I 2012 var R3-innvandringen på 19 480 i følge SSB (tallet gjengitt i Finansavisens artikkel). R3-innvandringen er dermed på størrelse med norske bykommuner som Lillehammer, Harstad og Gjøvik. Dersom denne innvandringen fortsetter med samme tempo som de siste fem års snitt på 16 490, vil kostnadene pr. år ligge på 43 milliarder frem mot 2100. Dette betyr statsfinansielle svekkelser på 3.776 milliarder i 2012-kroner i perioden 2013-2100.

Den gjennomsnittlige nettokostnaden pr år for R3-innvandring, vil ligge på 43 milliarder kroner. 43 milliarder i året! Tallene SSB og Finansavisen viser til er så store at jeg ikke helt fatter hva det innebærer. Jeg har gjort noen sammenligninger slik at jeg kan forstå tallene bedre. En fergefri E 39 beregnes til å koste 150 milliarder. Men vegen er planlagt å stå ferdig først om 20 år! Altså en investering på 7.5 milliarder pr år.

På Aps nettside er en skryteartikkel som de har kalt: «Varsler betydelige investeringer i skole og helse»

Arbeiderpartiet vil trappe opp bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere til en milliard kroner de neste fire årene. Det er en dobling av innsatsen

Investeringer i gode skolebygg er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø for elever og lærere. Arbeiderpartiet vil derfor bruke 20 milliarder kroner til oppussing og oppgradering av skolebygg de neste fem årene. (…)

– Dette er et formidabelt løft for den norske fellesskolen, understreker Giske.

20 milliarder de neste fem år? Formidabelt løft? Dette «formidable» løftet skulle vel bety 4 milliarder om året. Hvis dette er formidabelt, hvilket adjektiv vil Giske og AP bruke på kostnadene ved R3-innvandringen?

AP og regjeringen forteller oss at innvandringen fra ikke-vestlige land er en berikelse. Hvorfor bruker ikke da regjeringspartiene valgkampen til å fortelle oss velgere om det virkelig store løftet? Et løft som raser av gårde med dobbel hastighet i forhold til den generelle budsjettveksten. Et «løft» som mangler sidestykke, og som med god grunn kan kalles formidabelt.

Finansavisens artikkel fra 21. juni: «Har doblet innvandringskostnadene» er ikke på nett.