Statsminister Jens Stoltenberg liker å fremstille seg selv som en ansvarlig leder som har styr på norsk økonomi. Dessuten benytter han nærmest enhver anledning til å kritisere et visst annet parti for økonomisk uansvarlighet. Likevel er det slik at når det kommer til kostnadene ved innvandringen, er det knapt noe annet parti enn Fremskrittspartiet som ønsker å sette saken på den politiske dagsorden.

Politikere og størstedelen av medie-Norge vil ikke ta i problemet innvandringskostnader fordi de har gjort temaet for delikat å snakke om. Finansavisen er et hederlig unntak og har 7. september en oversikt over ulike innvandrergrupper og hva de koster samfunnet. Finansavisens fremgangsmåte er drøftet med SSB som sier metoden er meningsfull, men tallene er Finansavisens. Pengebeløpet man er kommet fram til

er livsløpskostnader for den enkelte innvandrer, og dennes forventede etterkommere i perioden 2015 til 2100. Summen forutsetter at norskfødte etterkommere er perfekt integrert og at alle har like stort konsum av offentlige tjenester, en forutsetning SSB selv kaller diskutabel.

I snitt koster ikke-vestlige innvandrere 4,1 millioner kroner pr. capita i netto statlige utgifter. Det er stor forskjell på de ulike nasjonaliteter. Tamiler og indere kommer relativt godt ut. Med en gjennomsnittskostnad i snitt pr hode på henholdsvis 1 og 1,6 millioner kroner.  På den andre enden av skalaen finner vi somaliere. Hele 9 millioner kroner er gjennomsnittskostnaden for en somalier.

Somaliere har elendig sysselsettingsstatistikk, noe som resulterer i en utgift på 9 millioner kroner pr somalier.

Tallene for de to neste gruppene nederst på tabellen er 6,2 millioner kroner for irakere – 5,3 for afghanere og 5,1 for pakistanere.

Når man legger sammen de fremtidige og påløpte kostnader for de ulike gruppene, blir summene betydelige.

Somalierne som allerede er kommet, vil gi opphav til netto statsfinansielle utgifter frem til 2100 på hele 215 milliarder kroner. Den summen forutsetter at innvandringen fra Somalia stopper opp, og at alle etterkommerne blir perfekt integrerte i økonomisk forstand.

Ingen seriøse politikere kan overse disse tallene. Man snakker seg varmt på oljefond og handlingsregel, men glemmer at

basert på oljefondets verdi fredag, 4.580 milliarder kroner, er dermed nesten en fjerdedel av oljefondet bundet opp til innvandrere som allerede er kommet.

Det er også en gladnyhet i Finansavisens artikkel: Svenskene som kommer gir i snitt et gjennomsnittlig positivt bidrag på 1,5 millioner kroner pr. svenske.

Innvandringen er nesten ikke blitt diskutert i årets valgkamp. Under partileder-debatten på NRK 6. september, ble ikke innvandringen berørt overhodet. Det er dette som er ansvarsløst, Jens Stoltenberg!

 

Artikkelen «Dyre somaliere, billige tamiler» Finansavisen 7. september 2013, finnes kun i papirutgaven.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.