På bare syv år har den sittende regjeringen brukt over 70 milliarder på innvandring, og de fremtidige forpliktelsene vokser med ekspressfart, melder Hegnar.no.

Historisk høy innvandring under de rødgrønne, kombinert med sosiale rettigheter, gjør at statens nettoutgifter og forpliktelser vokser med ekspressfart, skriver Finansavisen.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentlige utgifter overskredet skatteinntektene fra arbeidsinnvandring med 71 milliarder kroner under den sittende regjeringen. Dette tilsvarer en «skatt» på 28.000 kroner pr. yrkesaktiv i Norge.

– Kostnaden bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud over tid, som blant annet helse og utdanning, sier seniorforsker i SSB, økonom Erling Holmøy til Finansavisen.

Ifølge Finansavisen har de 246.000 innvandrerne som har kommet etter 2005 ikke bare kostet 71 milliarder kroner, men de har også fått rett til offentlige velferdsgoder som vil koste hele 376 milliarder kroner mer enn de vil bidra med i skatter og avgifter dersom velferds- og skattesystemet ikke endres.

Lørdag skrev Finansavisen at hver gang én ikke-vestlig innvandrer kommer til Norge, påtar den norske stat seg en fremtidig netto kostnadsforpliktelse på 4,1 millioner 2012-kroner. Tallene knuser dermed myten om at innvandring er lønnsom.

Hegnar.no: Innvandring har kostet 70 milliarder på syv år