Med god grunn stiller mange av oss spørsmål ved fremtiden, hva som vil skje dersom innvandringen fortsetter som nå, og hvorfor det er så lite debatt angående de åpenbare problemene som ligger foran oss. Et svar på den manglende debatten, er det ideologiske klimaet som rår i samfunnet. Det er en tro på et Utopia som minner om […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.