Innenriks

Det dukker stadig opp nye ord. I dagens Aftenposten blir man oppmerksom på ordet radikaliseringstoppen. Et ord som forteller at personer som er, eller støtter islamsk terror, er en del av den nye hverdagen. I dag er to personer siktet for deltagelse og støtte til en terrororganisasjon. Den ene siktede er i 40- årene. Han er far til en syriafarer, og er ikke tidligere regnet for å være radikal muslim. Politikere prater stadig om viktige integreringstiltak blant ungdom for å forebygge radikalisering. Skal det nå settes i gang tiltak for å forhindre radikalisering av middelaldrende muslimske menn?

Begge to er siktet for deltakelse og støtte til en terrororganisasjon etter den såkalte terrorparagrafen (straffeloven § 147 d). De risikerer inntil 6 års fengsel dersom de skulle bli dømt.

– Det er to menn som er pågrepet. En av dem er i 20-årene, og den andre er i 40-årene, sier Alsén.

—-

Østfold ligger på radikaliseringstoppen i Norge sett i forhold til antall innbyggere. Bare i Lislebyveien i Fredrikstad har sju unge menn har dratt til Syria for å kjempe med terrororganisasjonen Den islamske stat .

Med slike 40-årskriser går vi en mørk fremtid i møte.

Aftenposten