Nytt

Stiftelsen Den muslimsk grunnskole har for andre gang fått avslag på en søknad om å få starte friskole i Oslo. I søknaden poengterer stiftelsen at minst 8 prosent av innbyggere i Oslo er muslimer, og at en muslimsk friskole kan bidra til integrering.

Utdanningsdirektoratet (Udir) er ikke enig. Der mener de at en muslimsk friskole vil få negative konsekvenser for integreringen av elever fra muslimske minoritetsmiljøer.

I søknaden brukes argumentet om å unngå å sende muslimske barn utenlands på skoler:

– Noen familier sender sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og i andre land. De ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge, og vi synes ikke de skal behøve å sende barn til andre land. Oppretter vi grunnskole basert på islam, kan vi ha større kontroll på opplæringen og integreringen til det norske samfunnet, framfor å la foreldrene oppdra sine barn andre steder, heter det i søknaden.

Stiftelsen mener også at den norske skolen ikke tar nok hensyn til krav og ønsker fra muslimske foreldre. Så som fellesbønn, segregert svømmeundervisning, halalmat osv.

– Den offentlige skolen har ikke vært mottakelig for legitime og rimelige forespørsler fra muslimske foreldre og elever i forhold til sine trosbaserte ambisjoner og bekymringer, fordi det er en tradisjon på at dette må gjøres i egen private skoler. Mange av disse problemene er knyttet til aspekter av skolegang som kollektiv tilbedelse, klesskifte, svømming, halalmat og seksualundervisning, skriver stiftelsen.

Stiftelsen fikk avslag på den første søknaden i 2016. Utdanningsdirektoratet  begrunnet det med at stiftelsen ikke hadde synliggjort verdigrunnlaget sitt godt nok, blant annet i lærerplanene. Inntaksreglementet og skolens vedtekter var heller ikke i tråd med friskoleloven, skriver Kommunal Rapport.

I 2015 endret Stortinget lovverket for friskoler. Den nye loven åpnet opp for at skolemyndighetene kan si nei til en ny friskole hvis skolen hemmer integrering.

I Sverige går muslimer rettens vei for å få starte opp muslimske skoler.

Kommunal Rapport

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.