Nytt

I en pressemelding fra regjeringen meldes det at den tidligere godkjente søknaden for en muslimsk grunnskole i Oslo nå er avslått.

 – Myndighetene må ha den nødvendige tillit til de som får godkjenning for å drive en friskole og ansvar for barns opplæring. Jeg avslår søknaden fordi det er tvil om søkeren har forutsetninger for å drive skole i tråd med lovens krav, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er settestatsråd i saken fordi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er inhabil.

Kunnskapsdepartementet avslår søknaden fra ”Mødre for muslimsk grunnskole” om en grunnskole i Oslo. Utdanningsdirektoratet godkjente tidligere i år søknaden og Oslo kommune klaget deretter avgjørelsen inn til departementet med begrunnelse om tvil rundt søkers seriøsitet.  

Gruppen Mødre for muslimsk grunnskole som søkte om skoledrift skriver på sin webside at de «tror at skolen skulle være integreringsfremmende.» Under overskriften «integrering» står det:

Den muslimske skolen skal ha en positiv integreringseffekt. Kvalitet vil være viktig! Og godt arbeid med skolen! La oss også huske på at det foreligger en rett til slike skoler.

Ja, la oss for all del ikke glemme rettighetene…

Urtehagen

Bilder fra websiden – med alle de typiske barna vi forventer å finne på en muslimsk grunnskole?

Det er ikke det religiøse aspektet som har fått statsråd Jan Tore Sanner til å sette foten ned, men at styret i gruppen har klare forbindelseslinjer til den tidligere mislykkede Urtehagen skole. 

– Erfaringen med Urtehagen, og søkerens klare forbindelseslinjer til denne, har vært utslagsgivende for at vi nå har avslått søknaden, sier Jan Tore Sanner.

– Alle religiøse privatskoler skal likebehandles, uavhengig av hvilken religion de er tuftet på.  Avgjørelsen i denne saken er knyttet til konkrete erfaringer med en bestemt skole, og ikke religion, sier Sanner.

Les hele avslaget fra regjeringen her.