45 prosent er negative til å slippe flere innvandrere inn i Norge og mener at integreringen går dårlig. Det er en økning på 9 prosentpoeng fra 2005, men en nedgang fra 2010 hvor 53,7 prosent av de spurte mente at Norge ikke burde ta imot flere innvandrere.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) integreringsbarometer for 2012 viser at holdningene til innvandring, integrering og mangfold i all hovedsak har vært stabile i perioden 2005-2012:

Vel en tredel av de 1.400 personene som deltok i undersøkelsen, mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot et felles norsk verdigrunnlag. Tilsvarende andel i 2010 var 10 prosentpoeng høyere. 40 prosent sier de er skeptiske til personer med muslimsk tro. Tilsvarende andel i 2010 var 11 prosentpoeng høyere.

Et klart flertall mener at innvandrere selv har ansvar for å integrere seg, blant annet gjennom gode norskkunnskaper og arbeid. Samtidig er over halvparten kritisk til myndighetenes og nordmenns innsats for å hjelpe innvandrere med dette.

40 prosent av de spurte mener det ville være vanskelig å bo i et område med mange innvandrere, samtidig som hele 80 prosent svarer at det er positivt for barn å gå på skoler med elever med ulik kulturbakgrunn. Nærmere seks av ti mener helt eller delvis at innvandring er positivt for norsk økonomi.

Andelen som er skeptiske til muslimer har gått ned med 11 prosentpoeng fra 2010 til 40 prosent i 2012, mens synet på hijab i det offentlige rom har gjennomgått en polarisering siden målingen i 2005. Hhv. 52 og 61 prosent er meget eller ganske negative til at kvinner bærer hijab på areidsplassen eller som lærer på skolen. Hele 76 prosent er negative til bruk av hijab til politiuniform.

Antallet innvandrere eller personer med innvandrerbakgrunn er nesten fordoblet siden 2000, og utgjør nå 655.000 personer.

ABC Nyheter: Færre misfornøyde med integrering av innvandrere

Det kommer mer stoff om Integreringsbarometeret 2012 etterhvert.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.