Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nye rapport Integreringsbarometeret 2009 viser at et flertall av befolkningen mener at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere. I tillegg viser rapporten at halvparten av de spurte mener at integreringen av innvandrere fungerer dårlig. I rapporten fremkommer det også at et flertall mener at norske […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.