Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nye rapport Integreringsbarometeret 2009 viser at et flertall av befolkningen mener at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere. I tillegg viser rapporten at halvparten av de spurte mener at integreringen av innvandrere fungerer dårlig. I rapporten fremkommer det også at et flertall mener at norske […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.