Nytt

Nær halvparten av alle nordmenn mener integreringen går dårlig. Skepsisen er spesielt stor til muslimer. 59 prosent vil begrense innvandringen av muslimer.

Det viser det såkalte Integreringsbarometeret som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har gjennomført. Undersøkelsen offentliggjøres 2. mai, men TV 2 har sjokktallene.

Hele 47 prosent av befolkningen mener at integreringen av innvandrere fungerer ganske eller meget dårlig. I 2005 ga 37 prosent uttrykk for dette.

Nordmenn er mer kritiske til muslimer enn til andre grupper innvandrere. Mens om lag 45 prosent av befolkningen mener innvandring generelt bør begrenses, mener hele 59 prosent at muslimers innvandring til Norge bør begrenses. Halvparten av befolkningen er imot at man bygger moskeer i Norge.

Over halvparten mener også at islams verdier er helt eller delvis uforenlige med norske samfunnsverdier.

Direktør Osmund Kaldheim forklarer svingningene med medieoppslag: karikaturstrid, UDI og MUF-saken, og flere grove forbrytelser som trippeldrapet på Kalbakken.

Det er flere foruroligende trekk ved undersøkelsen, bla. at skepsisen vokser blant de unge. Kaldheim tror de unge lar seg påvirke av mediene.

Han forteller at det er på Østlandet utenfor Oslo at skepsisen mot innvandrere er størst. Også blant unge mennesker er skepsisen stor. Kaldheim tror det kan ha å gjøre med at unge mennesker blir mer påvirket av oppslag i mediene.

Nordmenn mer skeptiske til muslimer