Nytt

Nesten halvparten av de spurte mener integreringen i Norge fungerer dårlig. Bildet er fra Grønland i Oslo, 2016. Foto: Hanne Tolg

I en ny undersøkelse svarer nær halvparten at de er kritiske til hvordan det går med integreringen av innvandrere i Norge. Kun to av ti mener den fungerer bra.

Hele 47 prosent svarer at integreringen i Norge fungerer ganske eller meget dårlig, ifølge Integreringsbarometeret 2020. Det er i tråd med svarene fra de foregående barometerne.

Totalt 2.968 personer er spurt i undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember i fjor.

Ni av ti av de spurte mener at gode norskkunnskaper og det å ha en jobb er viktige grunnlag for vellykket integrering.

Undersøkelsen viser også at det er et delt syn på om man ønsker flere innvandrere til Norge. Tre av ti svarer at de ønsker flere, mens fire av ti svarer at de ønsker færre. Holdningene er mest positive til flyktninger. Hele to av tre svarer at de mener at Norge bør ta imot flere flyktninger med behov for beskyttelse.

Av dem som er mer positive til innvandring, er andelen høyest blant unge, kvinner og dem med høy utdanning.

Det er en større andel som mener at innvandring er bra for landet enn de som mener at det er dårlig. Fire at ti svarer at innvandring i hovedsak er bra for Norge, mens tre av ti svarer at det er dårlig for Norge.