Nytt

Det blir stadig slått fast hvor positive tyskerne er til et stort motak av asylsøkere. TV-kanalen N24 har gjennomført en meningsmåling som viser et sterkt bekymret folk.

En annen meningsmåling, som er utført for TV-kanalen N24, viser imidlertid at hele 64 prosent mener at Merkel har de høye flyktningtallene dårlig eller svært dårlig under kontroll. Bare 35 prosent i denne undersøkelsen gir Merkel gode skussmål for håndteringen av flyktningkrisen.

Noen er svært engstelige:

– Dette vil ødelegge Europa. Hvordan kan vi vite at det ikke er terrorister blant de som slipper inn? Jeg kommer ikke til å gå på Oktoberfesten i år, for jeg er redd det vil gå av en bombe, sier 26-åringen.

Grensekontroller er noe mange ønsker, og en stor andel tror engasjementet til tyskerne vil avta:

N24-undersøkelsen viser at 34 prosent mener regjeringen ikke gjør nok for å hjelpe flyktningene, 36 prosent mener den gjør akkurat passe, mens 27 prosent mener den har gjort for mye.

På spørsmål om man bør gjeninnføre grensekontroller innad i EU, svarer hele 47 prosent i N24-undersøkelsen «ja». Blant de spurte i gamle Øst-Tyskland, svarer hele 61 prosent at de ønsker strengere grensekontroller.

Halvparten mener også at tyskernes enorme vilje til å hjelpe flyktningene kommer til å avta.VG