En ny rapport viser at over halvparten av befolkningen (53.7 prosent) ønsker å stanse innvandringen til Norge.Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) rapport Integreringsbarometeret 2010 viser også at 48.7 prosent mener at integreringen av innvandrere går dårlig. Motstanden mot hijab er massiv: hele 80 prosent er negative til bruk av det muslimske hodeplagget til politiuniform.

Av de spurte svarer 53,7 prosent at utsagnet «Vi bør ikke slippe inn flere innvandrere i Norge» passer helt eller ganske godt med deres egen oppfatning. I 2005, da undersøkelsen ble utført for første gang, mente 45,8 prosent av de spurte det samme.

Samtidig mener 48,7 prosent at integreringen går ganske eller meget dårlig, en økning på 12 prosentpoeng siden 2005.

Nei til politihijab

Åtte av ti spurte mener at innvandrerne bør bevise sine norskkunnskaper gjennom en språktest før de får lov til å bli norske statsborgere.

VG: Over halvparten vil ha slutt på innvandringen

Integreringsbarometeret 2010