Nytt

Nesten tre måneder etter første skoledag savner osloskolen 44 barn. De fleste av dem er førsteklassinger. Ingen vet hvor de befinner seg, men kommunen tror de er i utlandet.

37 av de 44 barna som ikke møtte til skolestart i august, er førsteklassinger, skriver Aftenposten.

NTBs og Aftenpostens gladsak

Antallet barn som forsvinner fra skolen var nesten dobbelt så høyt for fem år siden. I skoleåret 2012/2013 var det 81 barn som aldri møtte til skolestart.

Aftenposten (førstesidetittelen) og NTB velger å fokusere på at tallet har sunket, tittelen går slik: «Færre barn forsvinner fra skolestart i Oslo».

 

En gladsak! Man kan spørre hvorfor. Er ikke ett barn ett for mye? Vi snakker tross alt om grov omsorgssvikt i mange av disse sakene.

Mye ressurser

Utdanningsetaten i Oslo kommune bruker mye ressurser på å prøve å spore opp barna. Avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Utdanningsetaten sier til avisen at de likevel ikke har oppnådd kontakt med foreldrene til de 44 barna. Etaten tror de befinner seg i utlandet.

– Vi er maktesløse i mange situasjoner. Norsk lov gjelder ikke i utlandet, og det er ikke forbudt for foreldre å ta med barna til utlandet, sier hun.

Kommunen vurderer politianmeldelse hvis de finner barnet i Norge og mener at foresatte holder barnet borte fra opplæring. Ingen foreldre er politianmeldt så langt.

Første skoledag med traumer i sekken

Rektor Anne Myhrvold ved Språksenteret for intensiv språkopplæring tar imot nyankomne elever til osloskolen. «En del av barna er norske statsborgere», forteller Myhrvold:

– Noen kommer kanskje direkte fra London, Kenya eller fra en koranskole i foreldrenes hjemland. Enkelte har traumer bak seg som gjør det vanskelig for dem å være mottagelige for skolefaglig lærling.

«… i god mening»

Traumer. De er ikke bare holdt borte fra norsk skole, de er påført traumer. Men hvorfor fokusere på en ødelagt barndom? Myhrvold velger å være postiv. Hun sier at «de fleste foreldre tar gode valg for barna sine, men at enkelte – kanskje i fortvilelse, men i god mening – tar ukvalifiserte valg som kan få store konsekvenser for barnas liv».

– Jo eldre barna er når de kommer tilbake fra utlandet, jo større utfordringer kan det være å ta igjen tapt utdanning og norske språkferdigheter.

– Men alle har en sjanse til å lykkes, understreker Myhrvold.

Med andre ord: Ingen grunn til uro. Det går sikkert bra.