Nytt

Lederen i Aften 22. mars tar for seg tilstanden i Oslo-skolen. Den er bekymret over fokuset som er på etnisitet i Osloskolen.

En bekymret far, som selv har pakistansk bakgrunn, sier til Aften at barna bør få møte noen etnisk norske i løpet av barnehagen og skoledagen. Naturligvis bør de det. Skoleflinke kan barna bli uansett. Men dersom man ikke som barn og ungdom blir kjent med storsamfunnets koder, er det vanskeligere å finne sin plass i storsamfunnet som voksen.

Forfatteren av dagens leder i Aften burde lese Per Steinar Rundes oversiktsartikkel om innvandring på verdidebatt.no, den er også omtalt av Hans Rustad her på Document. Med dagens rivende demografiske utvikling i Oslo, så er det åpenbart at det Aften kaller storsamfunnet snart er et minoritetssamfunn i Oslo. Hvem er det da som setter standarden for samfunnets koder? Vil en en etnisk norsk minoritet sette standarden for samfunnets koder, eller er det de som må la seg integrere i Det Nye Oslo?

Om ti år vil innvandrarbarn vere i fleirtal i Oslo-skulen, og seinast om 20 år vil fleirtalet i heile Oslo-befolkninga ha innvandrarbakgrunn.

Aften er videre bekymret for et sterkt fokus på etnisitet og synes at foreldre med skolebarn ikke burde bekymre seg nevneverdig om hvordan etnisiteter er sammensatt ved en skole. Men glemmer ikke Aften  at de fleste kulturer har sine tradisjoner, kleskoder, omgangsformer og språk som skaper et fellesskap dem i mellom? Et fellesskap som kan virke fremmed og som gjør at det faktisk er etnisk norske barn som må la seg integrere i sitt eget land fordi det blir overtatt av fremmede mennesker. Aften glemmer også at det finnes etnisiteter som har med seg en kultur og religion som ikke vil ha noe reelt samspill med etnisk norske eller mennesker med tilknytning til europeisk kultur og væremåte. Klarer virkelig ikke Aften se noe bekymringsverdig ved at i landets hovedstad er etniske nordmenn i mindretall om relativt kort tid?

Et sterkt fokus på etnisitet sementerer forestillingen om hva det vil si å være norsk, og elevmassens etniske sammensetning burde stå langt ned på listen over hva foreldre bekymrer seg over. Men dersom barna ikke behersker norsk ved skolestart, er det naturligvis et problem. Skolen er ikke først og fremst en arena for integrering. Skolens oppgave er å levere kunnskapsrike elever.

Det er altså et problem at barna ikke behersker norsk ved skolestart, men hva om noen tiår når det teoretisk er en annen språkgruppe som er større enn norsk i Oslo. Vil det da vokse fram et krav om et nytt hovedspråk i Oslo? Man kan jo spørre i multikulturalistisk ånd: Hva er egentlig norsk språk?

Og som vanlig når det gjelder multikultur, penger løser alt. Men samtidig er uttalelsen under en innrømmelse av at noe ikke fungerer som det skal:

Forsøkene som er gjort i osloskolen, med bedre lønn og arbeidsforhold til lærere i skoler som sliter, har vært en faglig suksess og bør utvikles videre.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread132760/

Lederen var ikke å finne å nett kvelden 22.mars. www.aftenposten.no