Nytt

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er positiv til den demografiske utviklingen i Oslo. Det er ingen grunn til bekymring. At 70 prosent av innvandrerne vil komme fra andre land enn vestlige og Øst-Europa er en naturlig utvikling.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo mener det ikke er grunn til å bli bekymret over de nye innvandringsberegningene.

Statistisk Sentralbyrå vurderer at det vil være mellom 40 og 56 prosent innvandrere i Oslo i 2040.

I resten av landet vil andelen innvandrere fra vestlige og øst-europeiske land øke. I Oslo derimot, vil det fortsatt være omkring 70 prosent innvandrere fra andre land enn vestlige og Øst-Europa.

www.lokalavisen.no gir oss et innblikk i en av flere utfordringer med ikke-vestlig innvandring. Religion, kultur og tradisjoner lar seg ikke automatisk integrere i det norske samfunnet. En unorsk form for ekteskapsregler og vilje til å svindle  trygdesystemet ser ut til å være utbredt i enkelte muslimske miljøer.

– NAV-kontorene er godt kjent med problemstillingen. Oslo kommune har et eget fellesskriv som regulerer anmeldelse av urettmessig hevet sosialhjelp, og de retningslinjene skal følges av bydelene, sier hun.

Falske skilsmisser

En aktuell problemstilling som byrådet og øvrige samarbeidspartnere sikter seg inn mot er falske skilsmisser, et fenomen som hovedsakelig eksisterer i muslimske miljøer.

Innen islam er et ekteskap gyldig når begge parter har sagt «ja», med minst to vitner til stede. En imam kan gjennomføre en seremoni, men et giftermål innen islam er kun av religiøs art. Det stilles ikke krav til dokumentasjon på forhånd og det utstedes ikke papirer i etterkant.

I et skriv fra byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester pekes det på at ektepar blant «enkelte grupper» i de muslimske miljøene på denne måten har skilt seg etter norsk lov, mens de fortsetter å være gift i henhold til islamsk lov.

«Dette kan bli gjort for å oppnå fordeler, for eksempel trygdefordeler eller mulighet til å inngå ekteskap nummer to», skriver byrådsavdelingen, som er klar på at en slik praksis er å bryte norsk lov.

Det går seg nok til, er det ikke det de bruker å si?

 

 http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/vil-ta-trygdesnylterne-1.7126645

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10078907