Nytt

Det har iløpet av januar vært stort fokus på Malmø og volden som brer om seg i denne multikulturelle byen i Skåne. Det media ikke stiller spørsmålstegn ved er om multikulturen har noe med volden å gjøre. Det belyses heller ikke hvilken retning Oslo er i ferd med å ta. Med fjorårets voldtektsbølge, en rekke påsatte bilbranner, et stort antall overfallsran og den dystre statistikken når det gjelder knivstikking så langt i år, så må det være lov å spørre om utviklingen går mot det bedre.

Forrige torsdag var det et tilfelle av grov vold med kniv i et boligkompleks på Sinsen. Det endte med både dødsfall og fysiske skader. En beboer i dette boligkomplekset setter rene ord på hvordan hverdagen kan oppleves i Oslo. Det er en skremmende utvikling, og det er naivt å tro at det er kun på Sinsen det er et slikt miljø.

Jan Jacobsen, som representerer de sykehusansatte leieboerne i boligene, er ikke overrasket over at det skjedde et drap akkurat her.

– Nei, jeg er ikke overrasket når vi ser utviklingen over tid. Jeg kan ikke se at politikere og gårdeier ønsker den utviklingen, det er å be om at det skal bli et nytt Malmö, sier Jacobsen, som er leder av Interesseforeningen for sykehusansatte i tjenesteboliger (ISBIT).

De ti blokkene ved Sinsenkrysset, som rommer 475 leiligheter, har vært mye i medias søkelys. Vold, narkotika og utrygghet har preget hverdagen for beboerne i de slitne blokkene.

– En kruttønne

– Dårlig standard, høy husleie og oppmagasinering av leietakere med særlige utfordringer gjør at det blir en kruttønne, fortsetter Jacobsen.

En annen beboer forteller noe om forholdet mellom «mannen i gata» og politikere. Det har vært besøk av politikere i området, men ingen ting skjer av tiltak for å få gjøre situasjonen bedre.

– Dette er noe vi har gått og ventet på ganske lenge. Noe sånt måtte skje etter hvert, en gang måtte det smelle. Politikerne kom hit og vi trodde at ting skulle bli bedre, men jeg kan ikke si at ting har blitt så fryktelig mye bedre, sier han.

Byrådsleder Stian Berger Røsland(H) er av de politikerne som har besøkt dette problemområdet.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) besøkte boligkomplekset i mai i fjor.

– Dette er et boligkompleks som, i den nåværende forfatning, ingen bør bo i, uttalte han til TV2.

– Ingen bedring

Han lovet bot og bedring. Blant annet skulle byrådet instruere bydelene om å ikke gi husleiegaranti til folk som ønsket å flytte inn i blokkene, teamet med booppfølgere skulle utvides og eieren ble pålagt å pusse opp.

Men ifølge Jan Jacobsen har ikke situasjonen blitt bedre.

– Snarere tvert i mot. Det er inne i en negativ spiral og det utvikler seg mer og mer i negativ retning.

Direktør Kai Sjøvold i Fredensborg eiendomsselskap, som eier boligkomplekset, uttaler seg relativt positivt om utviklingen på Sinsen. Bydelsdirektør, Kari Anne Mathisen, i bydel Bjerke har også et mer positivt syn på området enn det enkelte beboere har.

– Jeg vil beskrive det som vesentlig bedre enn for et drøyt år siden. Men vi har også et sosialt ansvar for å gjøre utkastelser og må forholde oss til norske regler. I den aktuelle leiligheten var det en utkastelse på gang med namsmannen, men det kunne tidligst skje om en måned. Det var synd at vi ikke rakk å avvikle det konkrete leieforholdet, for da hadde ikke drapet skjedd der, men vi må forholde oss til de lover og regler som gjelder, sier Sjøvold.

——————————————————-

Bydel Bjerke har et eget «Prosjekt Sinsenveien».

– Jeg hadde inntrykk av at det hadde stabilistert seg og det som skjedde torsdag kom overraskende på oss. Jeg vet ikke om det skyldes bomiljøet eller om det var en enkelt hendelse, sier bydelsdirektørl Kari-Anne Mathisen.

For de som har beskuet dette boligområdet på Sinsen bør det være lov å stille spørsmålstegn om enkelte kulturer har en lavere terskel for å begå voldelige handlinger og kriminalitet. Det er ikke noe som tyder på at sosiale boliger er fredeligere med en multikulturell dominans. Det er dette som en del borgere smertelig erfarer.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Ikke-overrasket-over-at-drap-skjedde-her-6756961.html#.TzDYLRwmwgs