Innenriks

Akers Avis Groruddalen skriver om Oslos miljøvennlige fremtid. En enorm vekst i befolkningen skal føre til enorme reduksjoner i klimagassutslipp.

Sammen med 16 andre byer i verden har byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og miljøbyråd Guri Melby (V) nå forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minimum 80 prosent innen 2050.

«Ved å kutte utslippene i Oslo skaper vi samtidig en by med renere luft, med trivsel og en by som har et levende og konkurransedyktig næringsliv,» sier Berger Røsland i en pressemelding.

Den lille notisen er å lese i Akers Avis Groruddalens papirutgave 8.april.