I onsdagens (29/9-10) utgave av Akers Avis Groruddalen finnes det en artikkel som heter «Med utsikt inn i fremtiden.», som dessverre ikke er å finne på nettsiden til avisen www.groruddalen.no.
Den omhandler byrådsleder Stian Berger Røslands (H) fremtidsutsikter for Groruddalen.
Vi kan bl.a lese dette:

En større variasjon i boligmassen mener han kan være med på å snu utviklingen i Groruddalen gjennom de siste årene hvor etniske nordmenn har flyttet ut, og personer med innvandringsbakgrunn flyttet inn.
– Dersom du får en større variasjon i boligmassen, vil området trekke til seg folk som representerer mange deler av befolkningen.

Min første tanke er at byrådsleder Stian Berger Røsland ikke vil ta innover seg hva som er sannheten om Groruddalen. Den sannheten jeg mener å se er at svært mange etniske nordmenn, spesielt barnefamilier, flytter ut av Groruddalen pga høy innvandrertetthet. Barnefamilier reagerer spesielt på at barna blir minoriteter i barnehager og skoler.
Hvis man tar en titt i de eksisterende eneboligstrøkene i Groruddalen (Ja det finnes eneboligstrøk i denne delen av byen også.), så ser man at personer med innvandringsbakgrunn flytter inn i flere av disse stedene. Hvorfor går utviklingen denne veien i eneboligstrøkene også?
Svaret er enkelt ut i fra mitt ståsted:
Mange av de som bor i eneboligstrøk har samme skolegrense som blokkbebyggelsen. Det vil si at skolen barna innskrives i er en skole dominert av minoritetsspråklige- og fremmedkulturelle barn. De opplever at barna blir minoriteter og flytter ut akkurat som de etnisk norske i blokkleiligheter har gjort. Innvandrere flytter derfor inn i enboligene også.

Det skal bygges en stor del eneboliger og rekkehus som skal huse etniske nordmenn for å kunne utligne de minoritetsspråklige og fremmedkulturelle på skolene i Groruddalen.
Hvis det jeg hører i nærmiljøet stemmer, så er de skolene med størst andel etnisk norske også i endring. Andelen etnisk norske er synkende.

I samme avis står det også om et flott boligprosjekt som heter Lillogrenda:

Vi flytta inn i november 2008. og er blandt de som har bodd her lengst. Det er nesten bare barnefamilier her, smiler Lise Brandstadmoen.

Litt lenger ned forteller Petra Vollset:

Å bo rett ved marka er helt perfekt. Vi kaller det for Eventyrskogen. Om sommeren kan vi bade i Vesletjern og om vinteren er det skøytebane og mulighet for å gå på ski, så det er mye spennende å bruke marka til.

Boligområdet fremstår som en idyll. Ingen tvil om det. Jeg har vært der og sett. Men hvilken idyll blir det å sende barna på innvandrertette Ammerud skole? Jeg er åpen for at jeg tar feil, men dessverre er det svært mange negative historier om etnisk norske barn på denne type skole.

Min magefølelse er at Groruddalen er et tapt område for etnisk norske. Dessverre.

(Artiklene i Akers Avis er skrevet av henholdsvis Heidi M Skjebstad og Elisabeth T Faane.)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂