Innenriks

Fint skal det være. Når Raymond Johansen (Ap) endelig ble byrådsleder endret han navn på stillingen. Fra nå av heter det ikke byråd, men byregjering. Slik blir han samtidig regjeringssjef for Oslo.

Det er bare å gratulere.

Den nye byrådserklæringen – eller byregjeringserklæring som det ble kalt – ble lagt fram på Østmarkseteren i formiddag. I midten satt Johansen med Marianne Borgen (SV) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ved sin side. Johansen forteller at det ikke lenger skal hete byråd, men byregjering.

– Vi har et parlamentarisk system i Oslo. Et byråd gir råd, mens en regjering tar beslutninger.

For å gjøre det ekstra fint får også bydelsutvalgslederne nye titler. De er nå ordførere.

I tillegg vil han kalle alle bydelsutvalgslederne for ordførere. Dette kommer Akers Avis Groruddalen tilbake til førstkommende onsdag.

Hvilken tittel den opprinnelig ordførerstillingen nå får, skriver ikke Akers Avis Groruddalen.

groruddalen.no