Byrådssak 21/16 er allerede berømt. Den heter «Reglement for byregjeringen». Tirsdag 9.februar 2016 innkalte Raymond Johansen sitt kollegium til møte og det sto kun en sak på dagsorden. Det er visst ikke så mye annet viktig som foregår i Oslo for tiden.

Byrådet foreslår å endre navn fra «byråd» til «byregjering». Oslo kommune har bygget opp sitt parlamentariske styringssystem etter modell fra staten. Endring av navn fra «byråd» til «byregjering» vil gjøre det enklere og tydeligere utad hva som er byregjeringens rolle og ansvar i styringssystemet.

Lederen av byrådet har tittelen «byrådsleder». Det er en naturlig følge av den foreslåtte endringen til «byregjering» at lederen er «byregjeringsleder».

Saken har blitt møtt med latter på Stortinget.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er litt småjålete, Oslo Høyres leder Nikolai Astrup mener det virker litt pompøst. Venstres nestleder Ola Elvestuen mener de prøver å gjøre seg viktigere enn de er.

Byregjeringsleder Raymond Johansen sier han lever fint med kritikken, og svarer; «Hvis det er pompøst, så gjerne for meg»! Resten av dagens byregjeringsmedlemmer skal fortsette å hete byråder, mens ordføreren skal fortsatt være ordfører, og ikke president som på Stortinget selv om Marianne Borgen kanskje hadde håpet på det. Det er med andre ord foreløpig bare Raymond Johansen som trenger nytt visittkort, og trolig også nytt bilde?

 

Dette er en navneendring som ble varslet allerede da de tre partiene Ap, SV og MdG presenterte sin byrådsplattform 19.oktober 2015. Der står det:

«Samtidig vil byrådet foreslå å endre navnet på byen øverste styringsorgan fra byråd til byregjering.»

Bare en liten presisering Raymond Johansen. I Oslo er det ikke byrådet, eller hva det nå skal hete, som er øverste organ, men bystyret. Akkurat som  (verdt å lese) Kommuneadvokaten fant det opportunt å påpeke i sitt brev av 11.11.2015, jamfør Kommunelovens §6.

Nå gjenstår det bare å se om de 15 bydelsutvalgene skal omtales som bydelsstyrer, og om lederne av bydelsstyrene skal omtales som bydelsordførere slik Raymond har foreslått. Uansett om Oslo i fremtiden har en eller seksten ordførere er det ingen tvil om hvem det er som bestemmer, selveste byregjeringslederen.

Hvis han får lov av bystyret da.