Oslo Høyre erkjenner at partiet ikke har støtte i bystyret for å danne nytt byråd. Dermed fortsetter etter alt å dømme Raymond Johansen (Ap) som byrådsleder.

Høyre gir opp planene om å danne byråd, opplyser gruppeleder Anne Haabeth Rygg, ifølge VG.

– Etter samtaler gjennom helgen har jeg kommet til at det er betydelig støtte i bystyret for mange av Høyres viktigste saker, men at støtten dessverre ikke er stor nok til at det er mulig å etablere et styringsdyktig ikke-sosialistisk byråd nå, sier Rygg i en pressemelding.

Rygg møter ordfører Marianne Borgen klokken 12 mandag. Borgen hadde før helgen samtaler med de andre gruppelederne, men Høyre ba om mer tid. Rygg brukte helgen på samtaler med gruppelederne for de andre partiene, men konstaterte mandag at forsøket ikke førte fram.

Klar bane for Johansen

Etter møtet med Rygg har Borgen har kalt inn til pressetreff klokken 13 om status i sonderingene. Før helgen sa hun at det ville komme en avklaring i begynnelsen av uka.

Det er ventet at Raymond Johansen (Ap) vil bli bedt om å danne et nytt byråd med de samme partiene – Ap, SV og MDG. Etter at Høyre har erkjent at de gir opp, ser det ut til å være klar bane for Johansen.

For å få flertall vil de rødgrønne være avhengig av støtte fra Rødt. De har allerede gjort det klart at de ønsker å støtte et nytt byråd under ledelse av Raymond Johansen.

Byrådet gikk av onsdag da det var flertall i bystyret for mistillit mot byråd Lan Marie Berg (MDG). Mistilliten mot Berg ble begrunnet med at byråden ventet for lenge med å informere bystyret om en milliardsprekk for Oslos nye reservevannløsning. Byrådspartiene har avvist mistilliten som grunnløs.

Opposisjonen reagerer

Johansen har de siste dagene ledet et forretningsministerium med begrenset politisk myndighet. Opposisjonen har reagert på at Johansen ligger an til å fortsette etter det som har skjedd. Høyre har beskrevet at Johansen «kastes, snur i døra og kommer inn igjen».

– Vi ser med bekymring på at Raymond Johansen kategorisk avfeier bystyreflertallets begrunnelse for mistillitsforslaget som grunnløs. Dette er alvorlig for tillitsforholdet mellom bystyret, som er kommunens øverste organ, og byrådet, sier Rygg. Hun vil nå ta initiativ overfor partiene som stilte seg bak mistillitsforslaget.

– Målet er at byrådet i fremtiden aldri skal være er i tvil om hvordan eller når bystyret skal informeres, når en byråd blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold av sentral betydning for iverksetting av vedtak fattet av bystyret, sier hun.

Også Venstre er opptatt av å sikre bedre informasjon i fremtiden.

– Venstre forventer at det nye byrådet rydder opp i styringen av vannforsyningsskandalen, og at de sørger for å holde bystyret orientert om dette og andre saker på en bedre måte enn det forrige byrådet gjorde, skriver Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke i en melding til Aftenposten.

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.