Akers Avis Groruddalen omtaler brakkebyer som kan huse inntil 3000 mennesker. Regjeringen og UDI har sett seg ut en tomt i Groruddalen, nærmere bestemt på Rommen i bydel Stovner. Byrådet i Oslo med Raymond Johansen (Ap) i spissen sier blankt nei til forslaget og ønsker at det heller bygges mottak for 1000 personer. Disse skal lokaliseres på tre forskjellige steder i Oslo.

Jan Bøhler (Ap) sier at Oslo må ta i mot asylsøkere, men det må ikke skje der det er store utfordringer med integreringen. Det vil si at Jan Bøhler innrømmer store integreringsutfordringer i Groruddalen. Samtidig ønsker byrådet å plassere store brakkebyer for asylsøkere på vestkanten.

Det er en umulighet å si stopp i mottaket av asylsøkere, men ganske enkelt å omgjøre ethvert annet lokalmiljø til en Groruddal i miniatyr.

Groruddalen har flere ganger blitt omtalt som Norges fremtid. For bare tre år siden skrev Aftenposten at ingen vil bygge nytt på Rommen.  Men asylby, det er noe annet. Det er vel fremtiden det da.

Tror Raymond Johansen på seg selv når han offentlig gleder seg over den store befolkningsveksten i Oslo?

Kilden mener også 1000 er for mange på ett sted, men at de har funnet andre aktuelle tomter som kan brukes til det. Men regjeringen står på sitt, og fortsetter å snakke om leire med 3000. Det har vært planer om tomtearealet på Rommen der det nå står brakkerigg, og som i dag eies av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby).

—-

Byrådet i Oslo har sagt blankt nei til dette, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har vært klar i sine uttalelser at dette er helt uaktuelt. De har pekt ut andre tomter som for eksempel Voksenjordet i Oslo vest.

—-

Bøhler er redd for at dette vil være et alvorlig feilgrep som kan få store konsekvenser for integreringen fremover.

Så klart skal Oslo stille opp og ta i mot asylsøkere, men vi må gjøre det på vår måte. Det må skje i mindre enheter og vi må unngå områder som har store integreringsutfordringer, sier han.

Rommen brakkeby

Brakkene ligger rett ved siden av Rommen brannstasjon. Det er sikkert kjekt, men Byrådet sier altså nei.

groruddalen.no

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.