Nytt

I Akers Avis Groruddalen 4.januar har Jan Bøhler (Ap) skrevet en jule- og nyttårshilsen. Mannen som ivrer for multikultur og det enorme mangfoldet i Groruddalen ønsker å ta vare på norsk kultur og identitet. Den store gåten er hvorfor man først ønsker å skape et multikulturelt samfunn som helt klart svekker norsk kultur og identitet, for så å begynne kampen for å ta vare på det man bevisst har svekket.

Jan Bøhler mener at julen muligens betyr mer i Groruddalen enn noe annet sted i Norge. Et viktig stikkord er integrering. Julen er viktig på grunn av integrering. Et annet stikkord er bevaring, bevaring av norsk kultur. Julens budskap og gleden over å feire en svært gammel tradisjon er ikke lenger det viktigste. I Jan Bøhlers verden feires jul først og fremst fordi den er viktig for integreringen. Nest viktigst feires julen for å bevare norsk kultur i et område hvor nordmenn lever som minoriteter i flere nabolag.

Hvordan vil julen og norsk kultur stå seg når nordmennene er borte? Det er verdt å minne om hverdagen i Groruddalen. Flere skoler har tett opp til 100 prosent såkalte minoritetsspråklige. Hvor viktig er den norske kulturen og julefeiringen i disse miljøene?

Er det en liten flik av fremtiden vi ser i Groruddalen

20170104_222855