Nytt

Vi kan i aviser og på nettsteder lese om biler som brenner, nordmenn som flytter ut av området, dalende skoleresultater, mange barnevernssaker og en del væpnede personran. Ja, det er Groruddalen det siktes til.

Er du i tvil, så hør på Jan Bøhler (Ap):

Groruddalen er framtida.

I en helsides annonse i Akers Avis forteller Jan Bøhler oss om trygghet for norsk, trygghet for helse, trygghet mot kriminalitet, trygghet for bolig og trygghet for transport.

Under punktet trygghet for norsk poengterer han noe som ser ut som en umulighet.  Han påpeker  viktigheten av at barn leker og lever sammen på norsk. Det er viktig med sterke tiltak for å få gode norskspråklige miljø i barnehager og skoler.

Som tidligere Groruddalsbeboer vet jeg at min eldste datter i år skulle ha begynt på Gran skole på Furuset, hvis vi hadde blitt boende. Mest sannsynlig som eneste norske elev blant en majoritet av ikke-vestlige kulturer med fremmede morsmål. Hvordan skaper man et godt norskspråklig miljø her, Jan Bøhler?

20130828_205742-1