Nytt

Sentralstyremedlem i Oslo Ap og stortingsrepresentant Jan Bøhler mener at Ap står overfor et dramatisk veivalg i det norske samfunnet, og advarer om at dersom ikke Ap tar grep i integreringspolitikken nå, vil Norge stå overfor en stor sosial bombe.

Samtidig tar Bøhler til orde for en rekke vidtgående tiltak for å bedre integreringen i Norge:

– Tar ikke Aps landsmøte de nødvendige grepene og innfører sterkere tiltak for å inkludere innvandringsbefolkningen, så får vi større skepsis og problemer, sier Bøhler til VG.

I et kraftig oppgjør med sitt eget partis integreringspolitikk, advarer nå Bøhler partiet mot å unnlate å ta grep når Ap møtes til landsmøte første helgen etter påske.

Han mener det politiske slaget om inkluderingspolitikken står i Groruddalen.

– Dersom vi lykkes i praksis med sterke grep for inkludering her, så lykkes vi også i å redusere Frps styrke i distriktene, sier Bøhler.

Han oppfordrer Ap sterkt til skjerpe partiprogrammet når partiet møtes til landsmøte om to uker:

Integreringstiltakene Bøhler foreslår omfatter blant annet:

– Gratis kjernetid i barnehage i samtlige områder som har stor innvandrerbefolkning, og leksehjelp i skolene.

– Endringer i elevopptak for å unngå rene minoritetsskoler, mens videregående skoler må sette inn tiltak for å unngå at elever ut av skolen før de fyller 18 år.

– Å oppsøke innvandrerforeldre og forklare dugnadsarbeid samt foreldres rolle i boretts- og idrettslag. I tillegg mener Bøhler at det bør innføres obligatorisk deltagelse på foreldremøter i skoler og barnehager.

– Å stanse all omsetning og bruk av rusmiddelet khat, etablere et effektivt apparat for uttransportering av illegale innvandrere og å nedkjempe kriminelle gjenger.

– En styrking av skolehelsetjenesten og forebyggende arbeid i forhold til diabetes, å etablere bedre tolketjeneste på sykehus og styrke informasjonen fra fastleger for å minske de økende helseforskjellene mellom Oslo Øst og Vest.

– Vi har forsømt oss overfor denne gruppen av befolkningen. På grunn av khatrus settes mange somaliere ute av stand til å arbeide. Det er en stor skam, sier Bøhler.

Vaktmester’n tilbake

Nå ønsker Bøhler tilbake vaktmesteren i borettslagene.

– Gnisninger mellom etnisk norske og innvandrere i borettslag oppstår ofte på grunn av hverdagsting. Noen opplever at andre ikke deltar i dugnader. Men mange av problemene med innvandrerforeldre skyldes kun lite kunnskap om norsk tradisjon. Derfor ønsker vi egne bomiljøvaktmestere som kan klargjøre regler og hva som forventes, sier Bøhler.

Frem til nå har inkluderingsdebatten vært styrt av elitene i Norge, mener Bøhler.

– Det er vel og bra med diskusjoner om hat på Litteraturhuset. Men der møtes eliten av norske innvandrere og eliten av nordmenn. Diskusjonene blir for teoretiske. Vi ønsker at de som bor i nærmiljø med stor innvandrerbefolkning skal delta mer i debatten, sier Bøhler.

På Stortinget er det delte meninger om Bøhlers uttalelser og forslag til tiltak, men Aps innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan Grande innrømmer at partiet har vegret esg for å ta debatten Bøhler etterlyser:

– Lykkes vi med å integrere innvandrerkvinner, lykkes vi også med integrering, likestilling og med å få disse kvinnene ut i arbeidslivet, sier Aps innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan Grande.

Han mener disse etterlyser en bedre boligpolitikk og veiledning i barneoppdragelse.

– Vi har for lenge vegret oss for å ta denne debatten. Nå håper jeg vi får tatt den åpent og fordomsfritt, sier Grande.

– Kan vi stå overfor en sosial bombe dersom det ikke gjøres noe?

– Det er først og fremst en utfordring for byrådet i Oslo. Men forholder vi oss passive, kan vi stå overfor større sosiale problemer, sier Grande.

VG: Bøhler med sosial bombe inn i Ap-landsmøtet – Krever at innvandrere deltar på dugnader og foreldremøter

VG: Delte meninger på Bøhlers integrerings-utspill