Nytt

Det er nå to utvalg i sving som skal se på integreringen. Audun Lysbakkens og Jonas Gahr Støres. Støre lover å bryte tabuer. Alt skal kunne diskuteres. Ifølge VG vil han inn i privatsfæren hos muslimene.

Men når spørsmålene blir konkrete helgarderer Gahr Støre:

– Er det greit dersom skoler vegrer seg for å opprettholde norske tradisjoner knyttet til julefeiringen, i klasser hvor etnisk norske er i mindretall?

– Det er ikke greit at det som er en rotfestet tradisjon i Norge settes til side. Men vi må jo tilpasse tradisjonene etter oppslutningen om dem fra dem som deltar.

Oversatt til direkte tale: blir det mange nok muslimer blir julefeiringen uten kristent innhold. Det blir en lysfest eller tilsvarende.

Gahr Støre er like uforpliktende når det gjelder hijab. Han er selvsagt mot hijab på barn, men bruker ordet «martyraktig» om å forby det. Et pussig ordvalg, særlig i en muslimsk kontekst. Det er altså kritikerne av islamismen som opptrer med «martyrmine»? På norsk betyr det en som gjør seg selv til offer. Det er et finurlig, ironisk stikk Gahr Støre kommer med her.

Støre sier han er mot et forbud mot hijab i grunnskolen.

– For meg er hijab fremmed. Men det blir noe martyraktig over å forby plagget. Men det er ikke tabu å mene at man bør forby det, det er helt legitimt, og jeg ønsker en slik debatt velkommen, sier Støre.

VGs journalist spør også om fetter- og kusine-ekteskap og det er heller ikke Gahr Støre begeistret for. Men hverken han eller VG-journalist Gunn Kari Hegvik kommer på å koble dette til debatten som helsedirektøren har reist: hvor dyr behandling skal samfunnet yte? Fetter og kusine-ekteskap står for en uforholdsmessig stor andel av handikappede barn. Det var medisinske grunner til at man forbød en slik praksis. Nå har den pågått i årevis uten at samfunnet har våget å ta det opp. Resultatene er der. Camilla Stoltenberg sitter på resultatene. Likevel våger man ikke ta diskusjonen i spørsmålet om disponering av samfunnets ressurser.

Mange av spørsmålene som utvalget skal ta opp er reelle. En ærlig dyptpløyende debatt vil nok provosere mange muslimer. De har vennet seg til å være i fred. Deres talsmenn vil føle seg «stigmatisert».

Iffit Qureshi deltok i debatt med VGs nyhetsredaktør Helje Solberg. Qureshi var kritisk til hijab-debatten VG har dratt i gang. Hun mente perspektivet er det norske og at det er ødeleggende for mennesker som kun har religionen igjen å støtte seg på.

Hun sa de som kommer til Norge er ofre for krigene som Vesten har startet mot muslimske land.

Solberg avviste dette. Hun kunne fortelle at VG neste uke vil dele ut 25.000 brosjyrer i Groruddalen der de ber leserne identifisere hvilke problemer de vil avisen skal ta opp. Journalister vil møte opp for å snakke med folk.

Utvalg og debatt kan avstedkomme noe. Noen spørsmål kan bli satt under debatt. Hvis man tør å trosse de selvbestaltede vokterne.

* Bør muslimske jenter få karakter i gym, dersom de ikke vil delta i svømmeundervisningen?
* Hvem sitt ansvar er det å lære alle andre som kommer til Norge, utenom flyktninger, norsk?
* Skal det være lov å gifte seg med sin fetter?
* Bør det være lov å bruke hijab i grunnskolen?
* Er det akseptabelt at det i enkelte innvandrermiljø er status at kona er hjemmeværende?
* Er det akseptabelt at store deler av kontantstøtten går til innvandrerfamilier?
* Er det greit at innvandrere ikke deltar på dugnader i borettslaget?
* Er det greit at på enkelte grunnskoler i Oslo har over halvparten av elevene innvandrerbakgrunn?
* Er det greit at skoleklasser ikke kan ha tradisjonell juleavslutning for ikke å støte elever som ikke feirer jul?

Nå skal Jonas bryte tabuer