Nytt

Islamsk råd i Norge (IRN) er opptatt av norsk politikk, og ønsker aktivt å hjelpe muslimske velgere til å orientere seg i det politiske landskapet for å få flere muslimer til å delta i demokratiske prosesser. Før årets kommunevalg sendte derfor IRN ut et spørreskjema for angivelig å veilede muslimer i politiske spørsmål:

Å stemme ved valgene er viktig for å forme vår egen fremtid og fremme saker som er viktig for hver enkel av oss. Muslimske velgere, som andre velgere, forholder seg til en lang rekke spørsmål. Noen av disse er generelle, andre spesifikke problemer for muslimer. Islamsk Råd Norge har sendt ut et spørreskjema med spørsmål som vi mener er viktige for mange av de muslimske velgerne.

IRN ønsker å hjelpe muslimske velgere med å orientere seg i det politiske landskap, og vi ønsker å få flere muslimer til å stemme under valget og delta i den demokratiske prosessen.

Imidlertid er de 4 viktige spørsmålene IRN har lagt ut på nettsiden langt mer religiøst enn politisk orientert, og tar for seg henholdsvis omskjæring, ekteskap mellom fetter og kusine, kjønnssegregering og oppføring av moskèer:

1) Muslimer og jøder omskjærer sine guttebarn. Dette gjøres også av andre grunnet helsemessige fordeler. Eksempelvis omskjæres 60 % av nyfødte gutter i USA, og verdens helseorganisasjon støtter også omskjæring av guttebarn i Afrika for å redusere spredningen av bl.a. AIDS. For å unngå at omskjæring foretas i utlandet og eventuelle komplikasjoner som følge av dette (som senere belaster norsk helsevesen), ønsker vi at det gis tilbud om omskjæring av guttebarn ved norske offentlige sykehus. Hva er deres holdning i denne saken. Vil dere støtte at dette skjer ved de offentlige sykehusene?

2) Vil dere støtte eller gå i mot et eventuelt forslag om forbud av ekteskap mellom kusine og fetter?

3) Flere kommuner har med hell prøvd ut idretts- og fritidsordninger bare for kvinner. Islamsk Råd Norge ønsker at dette tilbudet må utvikles videre og utvides til flere kommuner. Vil dere støtte slike ordninger som er spesielt tilrettelagt for kvinner?

4) Enkelte mener at muslimer ikke bør få bygge moskeer. Hvilken holdning har dere til dette? Bør muslimene få lov til å bygge moskeer? Hvis dere er i mot bygging av moskeer, har dere den samme holdningen når det gjelder andre bedehus (annet enn kirker).

Hverken FrP, Rødt eller SP svarte på Islamsk råd i Norges henvendelse vedrørende partienes holdninger i religiøse spørsmål.

Islamsk Råd Norge – IRN oppfordrer muslimer til å stemme