Humanetisk forbund (HEF) har enstemmig vedtatt å gå inn for forbud mot omskjæring av gutter. Også Senterpartiet og Barneombudet går inn for forbud. Utspillet har vakt negative reaksjoner blant norske jøder og muslimer, som begge praktiserer den religiøse skikken med å omskjære guttebarn. Nærmere 2.000 nyfødte gutter blir omskåret årlig.

Nå går kjente samfunndebattører – hvorav flere har utgitt bøker på Humanist forlag som eies av HEF – ut mot det enstemmige vedtaket, som de mener kan medføre store vanskeligheter nasjonalt og internasjonalt:

Vi er hverken jøder eller muslimer, og kjemper ikke for retten til å omskjære våre egne barn. Likevel er vi sterkt imot forslaget til Humanetisk Forbund, Senterpartiet og Barneombudet om forbud mot omskjæring av mindreårige gutter.

Vi har ingen problemer med å se de etiske utfordringene i at barn merkes for livet på grunn av foreldrenes tro, og anerkjenner retten til å kritisere enhver religiøs praksis – også denne.

Like fullt anser vi det som høyst problematisk og som etisk tvilsomt å ville forby et grunnleggende ritual i jødisk tro. Et slikt forbud kan i praksis anses å erklære jødedommen som uønsket i Norge, og vil også kunne bli benyttet som argument av jøde- og muslimhatere.

Det ville skade Norges internasjonale anseelse betraktelig, men verre er det at det ville føre til større utenforskap for religiøse minoriteter i det norske samfunnet.

Ifjor sendte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ut et forslag om at omskjæring av guttebarn skulle foretas ved norske sykehus som del av det offentlige helsetilbudet. Hensikten var å sikre at inngrepet ble utført under forsvarlige forhold av godkjent helsepersonell. Forslaget utløste imidlertid strid innad i regjeringen:

Justispolitisk talskvinne i Senterpartiet, Jenny Klinge, er sterkt imot at omskjæring blir «legalisert ytterligere ved å tilbys gratis ved norske sykehus».

– Jeg mener rituell omskjæring av små gutter må forbys på lik linje med omskjæring av jenter. Det er en uhyrlig praksis at man med religiøs og kulturell begrunnelse skjærer bort viktige deler av friske organer. Det føler i noen tilfeller til store skader og smerter, og kan ødelegge muligheten for et framtidig sexliv, sier Klinge til Dagbladet.

– Mener du omskjæring av gutter kan sammenliknes med omskjæring av jenter?

– Omskjæring av jenter er forbundet med større smerter og skader. Men prinsipielt er det ingen forskjell. Det er et irreversibelt inngrep. Jeg har snakket med menn som er sterkt preget av at de er omskåret, men de vil ikke stå fram fordi det er intimt og skambelagt, sier Klinge.

Feil signal
Arbeiderpartiets familiepolitisk talsmann Arild Stokkan-Grande går også mot forslaget fra helseministeren, og ønsker en debatt
om forbud velkommen.

– Ingen tradisjon eller kulturell skikk skal aksepteres hvis den strider mot barnets beste, understreker Stokkan-Grande.

Aftenposten: Et skadelig forbud