Barneombud Reidar Hjermann ønsker at omskjæring av gutter først skal skje når de er voksne nok til å bestemme selv, dvs. i 14-15-årsalderen.

Det er jøder og muslimer som praktiserer omskjæring av gutter.

– Vi ønsker ikke at barn skal utsettes for ikke-medisinske inngrep. I den grad de skal bli omskåret, må de få en anledning til å gi sitt samtykke, i en alder som er rimelig, sier Hjermann til avisen.

Et forbud i praksis

Norske jøder reagerer svært negativt på Barneombudets holdning i saken.

– En aldersgrense er i praksis et forbud for oss som omskjærer våre barn på den åttende dagen. Omskjæring er et eksistensielt spørsmål, og derfor er Barneombudets forslag dramatisk og alvorlig for oss, sier Ervin Kohn, leder av Det Mosaiske Trossamfund i Norge.

Hvis barnet er yngre, kan inngrepet være problematisk i forhold til Barnekonvensjonen som mener hensynet til barnets beste er viktigst, mener Barneombudet.

Flere leger har tatt til orde for et forbud mot praksisen, som i Norge er utbredt spesielt hos jøder og muslimer. Religion, tradisjon og hygiene er blant argumentene for ritualet, som innebærer at guttens forhud fjernes. Hos jøder skjer ritualet på barnets åttende levedag, og de fleste muslimer omskjærer guttebarna som babyer.

Hvis regjeringen skulle finne på å sette en såpass høy grense som 14-15 år kan man regne med sterke reaksjoner. Det vil bli opplevd som ufølsomt og intolerant.

Vil ha aldersgrense for omskjæring av gutter